Толкова дълго мълчах…

***
Толкова дълго мълчах.
Търсех отговор
в ефира от мисли.
Бягах от съня,
пропадах в пространства,
                         в безвремие.

А отговорът бил
на поглед разстояние:
видях пчела,
която пиеше
цвета на сливата.


Ваня Душева - КЛЮЧ