Защо плача?…

***
Защо плача?

Какво вижда духът ми,
което не разбирам аз
все още?


Ваня Душева - КЛЮЧ