Отпътуваха всички влакове…

***
Отпътуваха всички влакове.
Заглъхнаха всички сбогувания.
Останах сама насред ветрилището -
в празното на коловозите…
Невидима струна ме свърза с релсите.
Метално отеква акордът от ехото.
Отвъд вибрациите на звука -
безброй разсипани пътища
очакват да подредя мозайката.
Ако мога…


Ваня Душева - КЛЮЧ