Всяка река извира…

***
Всяка река извира от връх.
Ние - също.
В морето всички реки са еднакви.
Ние - също.

Капката е същност,
познала смисъла на Върха
                               и Дъното.


Ваня Душева - КЛЮЧ