Тялото е убежище…

***
Тялото е убежище
за безплътното.
То очаква с нетърпение
да го съблече
и стане
Цяло.


Ваня Душева - КЛЮЧ