Костеливи дървета…

***
Костеливи дървета
протягат
почернели пръсти,
да разбият стъклата,
да изтръгнат душата ми,
да я запратят по вятъра.
А тя -
отчуждена,
върху зъбера на тъмнината,
се държи за клоните
като гнездо
във буря.


Ваня Душева - КЛЮЧ