Вече си приличам…

***
Вече си приличам.
Приятелите ме поздравяват.
Кучето подскача край сянката ми
и ме търси.


Ваня Душева - КЛЮЧ