Много станаха тези предателства…

***
Много станаха тези предателства.
Кой ли приятел
закри с длан очите ми,
че стана толкова тъмно.
Денят ми не храни година,
а годините станаха къси.


Ваня Душева - КЛЮЧ