Ако аз съм идеята…

***
Ако аз съм идеята,
                  думата,
                  действието,
то кой инстинктивно
се рейва
след повика на сърцето?

Ако тези крака,
върху които усещам
теглото на ръста си
стъпват
през отредения миг от деня,
чии са онези,
с които достигам до слънцето?

Очите,
които нямат зеници -
гледат звездите
и обичат -
теб,
ближния по корен.


Ваня Душева - КЛЮЧ