Ако някога се срине небето…

***
Ако някога се срине небето
и наводни моята къщица,
гърбът ми ще стане
                              черупка на охлюв.
Най-сигурната крепост
                                за спасение.


Ваня Душева - КЛЮЧ