Утрото е побеляло…

***
Утрото е побеляло
от сняг и гларуси.
Вървя
като във преизподня
по коридорите от улици
и изповядвам греховете си със страх.

И други
като мен ли
се изповядват на снега,
че той
от гняв
и срам
превръща се
във утрото
на локви…


Ваня Душева - КЛЮЧ