Бялата лястовица се умори…

***
Бялата лястовица се умори
да търси жицата,
под която ще мине
момичето,
повярвало в нея.


Ваня Душева - КЛЮЧ