Оставих…

***
Оставих своя дом самичък.
Само за няколко нощи.
А беше зима.
Студът
прекършил цветята.
Изпил листата им.

Изсипвам цялата си нежност
и изплаквам обичта си.

Казват: достатъчна е и сълза
            болката да излекува
            с топлината си.


Ваня Душева - КЛЮЧ