Обичай ме…

***
Обичай ме!
Стихийно ме обичай,
за да не мога да избягам,
                     да се скрия…
Изтрий с целувки контурите
на времето, на суетата,
на ролите по сцената на дните
и ме остави в покоя на съня
изящна, сребърна верижка
между земята и небето.


Ваня Душева - КЛЮЧ