Време – астрономическо…

***
Време - астрономическо.
Прехвърлих четиридесет топчета
от молитвената броеница.
Всяко с любов: за дома,
                        за близки,
                        за приятел и враг,
                        за народ.

Последното:
                   да въздаде Бог
                   според плодовете
                   на всички.


Ваня Душева - КЛЮЧ