Зимата изненада житото…

***
Зимата изненада житото.
Отмени снега,
но прати лед.
Дали пролетта
ще спаси оцелялото,
и летният дъжд
ще почака -
след жътва.
Стои селянинът до печката,
а гърбът му леденее.
„Ако напълня хамбара,
ще има и за птичките.”


Ваня Душева - КЛЮЧ