Пътят…

***
Пътят криволичи
и се спъва в баира.
От камъка започва полетът.


Ваня Душева - КЛЮЧ