Обед е…

***
Обед е.
Заглъхна суетата.
Дълбоко във недрата
на оглушителната тишина
усещам, че ме има -
едно щурче изсвирва
моя глас…

В обедната тишина,
в средата на деня,
до самото ми ядро.

След това е тихо.


Ваня Душева - КЛЮЧ