Дървото без листа…

***
Дървото без листа е удобно за брадвата.
Дърварят я полива с вино
и спасява съвестта си.
Идва пролет, лято…
Онзи хълм е мълчалив.
А бил е сцена за концертите на птици.
Дърварят вече е жътвар под хълма,
изправил се пред съдията - слънце.


Ваня Душева - КЛЮЧ