Разкроявам живота си…

***
Разкроявам живота си
в дългите нощи
и си припомням, че съм Жената.
Заспивам сутрин
своето парченце сън.
Будилникът стреля от упор.
Няма време да съм сънлива.
Поглеждам в огледалото -
по-скоро навик,
и хуквам,
бързам
всеки миг, всеки ден
към залеза.


Ваня Душева - КЛЮЧ