Евгения Динкова

Евгения Динкова е преводач и публицист. Живее поредно в три държави - България, Полша и понастоящем във Франция. Завършва френска гимназия и френска филология във Варшава. Дълго работи като журналист-преводач в полската централна агенция Интерпресс, като същевременно сътрудничи на местни списания и издателства с преводи на полски най-вече на български автори. След преместването си във Франция завършва и италианска филология в Сорбоната. В момента е преподавател по езици в Париж. Публикува свои преводи и очерци в българския електронен печат.


Публикации:


Преводи:

Алфонс Але - СТАРИЯТ ЕСТЕТ/ брой 113 януари 2019

Алфонс Але - БЕЗМИЛОСТНА ЛОГИКА/ брой 113 януари 2019

Жан-Клод Кариер - АНТОЛОГИЯ НА ХУМОРА 1900/ брой 113 януари 2019

Алфонс Але - ТЕЛЕФОННИЯТ УКАЗАТЕЛ/ брой 114 февруари 2019

Алфонс Але - ГОРКИЯТ ЗЕТ/ брой 115 март 2019

Даниел Грожновски - ОТ ТРАДИЦИОННИЯ КОМИЗЪМ ДО СЪВРЕМЕННИЯ ХУМОР / брой 116 април 2019

Алфонс Але - ЗА Г-Н РУДИЛ, ПОЛИЦЕЙСКИЯ ПО КОЛИТЕ/ брой 118 юни 2019

Вилие дьо Лил Адам - АПАРАТ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПОСЛЕДНАТА ВЪЗДИШКА/ брой 118 юни 2019

Вилие дьо Лил Адам - ЛЮБОВНИЦИТЕ ОТ ТОЛЕДО/ брой 120 септември 2019