Евгения Динкова

Евгения Динкова е преводач и публицист. Живее поредно в три държави - България, Полша и понастоящем във Франция. Завършва френска гимназия и френска филология във Варшава. Дълго работи като журналист-преводач в полската централна агенция Интерпресс, като същевременно сътрудничи на местни списания и издателства с преводи на полски най-вече на български автори. След преместването си във Франция завършва и италианска филология в Сорбоната. В момента е преподавател по езици в Париж. Публикува свои преводи и очерци в българския електронен печат.


Публикации:


Преводи:

Алфонс Але - СТАРИЯТ ЕСТЕТ/ брой 113 януари 2019

Алфонс Але - БЕЗМИЛОСТНА ЛОГИКА/ брой 113 януари 2019

Жан-Клод Кариер - АНТОЛОГИЯ НА ХУМОРА 1900/ брой 113 януари 2019

Алфонс Але - ТЕЛЕФОННИЯТ УКАЗАТЕЛ/ брой 114 февруари 2019

Алфонс Але - ГОРКИЯТ ЗЕТ/ брой 115 март 2019

Даниел Грожновски - ОТ ТРАДИЦИОННИЯ КОМИЗЪМ ДО СЪВРЕМЕННИЯ ХУМОР / брой 116 април 2019

Алфонс Але - ЗА Г-Н РУДИЛ, ПОЛИЦЕЙСКИЯ ПО КОЛИТЕ/ брой 118 юни 2019

Вилие дьо Лил Адам - АПАРАТ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПОСЛЕДНАТА ВЪЗДИШКА/ брой 118 юни 2019

Вилие дьо Лил Адам - ЛЮБОВНИЦИТЕ ОТ ТОЛЕДО/ брой 120 септември 2019

Мишел Луйо - ФРАНЦУЗИНЪТ ОТ ИЗТОК / брой 121 октомври 2019

Вилие дьо Лил Адам - ПРИВИДЕНИЕ/ брой 122 ноември 2019

Алфонс Але - РИБЕШКА ИСТОРИЯ/ брой 123 декември 2019

Силвен Тесон - В СИБИРСКИЯ ЛЕС/ брой 124 януари 2020

Антони Слонимски и Юлиан Тувим - ИЗ „АНТОЛОГИЯ НА ПОЛСКИЯ ХУМОР (1925-1940)”/ брой 129 юни 2020

Антони Слонимски - ЗА ГРАФОМАНИТЕ/ брой 129 юни 2020

Антони Слонимски - ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ/ брой 130 септември 2020

Акиле Кампаниле - УЖАСНАТА ДУМА/ брой 132 ноември 2020

Антони Слонимски - ЗА СНОБИТЕ/ брой 132 ноември 2020

Акиле Кампаниле - ПОСОБИЕ ПО БЕСЕДВАНЕ/ брой 132 ноември 2020

Акиле Кампаниле - И СТАНА ОРАТОР/ брой 133 декември 2020

Корнел Макушински - КАК ДА ЖИВЕЕМ БЕЗ ПАРИ/ брой 134 януари 2021

Корнел Макушински - КАК СЕ ДАВАТ ПАРИ НАЗАЕМ/ брой 135 февруари 2021