БЕЗМИЛОСТНА ЛОГИКА

Алфонс Але

превод: Евгения Динкова

Мъчно може да си представи човек по-положителна душа от тази на г-н Целестин Льороад, ерген на средна възраст, с който това лято имах честта да се запозная.

Г-н Целестин Льороад е горещ привърженик на най-студената логика и е непримирим враг на най-невинното фантазьорство.

Ако се опитаме да вникнем в представите за живота на г-н Целестин Льороад, битието ще ни заизглежда като здраво въже опънато между люлката и гроба…

… Току-що се връщаме от Нормандия, където прекарахме заедно няколко дена.

В Хавър, макар че моят познат изпитваше към подобни развлечения видима неприязън, не пропуснах да го заведа на няколко космополитни представления в мюзикхола.

Нищо не можеше да накара лицето му да промени каменния си израз.

По едно време ми се стори, че наивно сладострастните движения на четирите танцьорки англичанки ще успеят да го извадят от досадната му вдървеност.

-   Как намирате това па-де-катр (1)? - попитах.

-   Ах! Вие наричате това па-де-катр! Ще ви кажа, предпочитам израза правилото за трите (2).

На разходка извън града, където прекарахме целия вчерашен ден, той прояви още повече чудатост.

Тъкмо се разхождахме из гората, която есенно време е едно истинско чудо,  цялата в ръждиво, червено, златисто-медено и алено.

- Нима не е прелестно! - възкликнах.

- Не разбирам, какво прелестно намирате в това … Аз лично виждам откровено безредие!

И студено добави:

- Искате ли да ви кажа ? Всичко това ме кара да мисля, че тук липсва организация.

На едно място пътеката се разклоняваше, там именно някаква богата дама, от страх да не отиде в ада, бе издигнала от гранит статуя на Св. Богородица.

Целестин Льороад спря като закован пред статуята.

И като ми посочи надписа в долната й част гласящ: Света Богородице, моли се за нас, рече:

- Личи си, че тоя архитект дето  е проектирал паметника, е бил глупак. Той как си  въобразява, че майката на Спасителя ще може да прочете написаното, щом го е сложил на такова място, че тя да не го вижда? Или пък би трябвало тя някакси особено да се наведе, с риск да падне и да изпусне божието дете. Всъщност понеже е от гранит, тоест от извънредно твърд камък, тази Св. Богородица не може въобще да се прегъне. Дори и да можеше, пак щеше да й е твърде мъчно, тъй като щеше да гледа надписа обърнат наопаки, освен ако се е е упражнявала, което в случая е невъзможно, защото Дева Мария се отличава с много добродетели, но не може да се каже, че е начетена…

Запуших си ушите и побягнах.

Когато се обърнах, видях как Целестин Льороад, след като беше изкъртил от основата погрешно сложения там според него надпис, се мъчеше да го закрепи на един стар бряст отсреща.

После, като ме настигна:

-   Е, така по-бива. Поне ще вижда, какво искат от нея.

——————————

1. па-де-катр - pas de quatre (фр.), танцови стъпки изпълнявани едновременно от четири балерини (бел. прев.)

2. правило за трите -  математическо правило, което позволява да се определи четвъртия член на една пропорция, когато са известни другите три (бел. прев.)