Николай Лилиев

Николай Лилиев (псевдоним на Николай Михайлов Попиванов), български поет и преводач, е роден на 26.05.1885 г. в град Стара Загора. Завършва основно образование в родния си град и търговска гимназия в Свищов (1903), после работи в земеделска банка в Стара Загора. Учи литература в Лозана (1905-1906). Работи като чиновник в Долна баня (1907), учителства в ІІІ мъжка гимназия в столицата (1908-1909), учи търговски науки в Париж (1909), сътрудничи на периодиката, участва в „Антология на българската поезия. От Вазова насам” (1910) на Подвързачов и Дебелянов. По-късно учителства в търговската гимназия в Пловдив (1912-1913) и Свищов (1913-1915). Мобилизиран по време на Балканската война, участва като редник в Първата световна война. Чиновник в Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост, в Дирекцията по печата във Външното министерство; работи във виенските библиотеки; драматург на Народния театър (1924-1928; 1934-1960). Академик (1945). Участва активно в изданията на Института за литература при БАН. Превежда Шекспир, Корней, Юго, Ибсен, Келер, Хесе, Ленау, Демел, Верхарн, Пушкин, Рилке и мн. др. Дебютира със стихове през 1905 г. във в. „Българан”. Книги: „Птици в нощта” (1918; 1919), „Лунни петна” (1922), „Стихотворения” (1931), „При морето” (цикъл стихове, 1934). Умира на 06.10.1960 г. в София. В годините на социализма са издадени „Стихотворения” (1960); „Събрани съчинения” (3 т., 1964); „Стихотворения” (1968); „Стихотворения” (1974); „Поезия” (1985).


Публикации:


Поезия:

УТРИН/ брой 49 март 2013

СОНЕТ/ брой 88 октомври 2016

РОНДЕЛ НА ЕДИН МАЛЪК ЦАР/ брой 92 февруари 2017

ПРОЛЕТ/ брой 100 ноември 2017


Публицистика:

ДЕБЕЛЯНОВ/ брой 76 септември 2015


Преводи:

Херман Хесе - SOIREE/ брой 47 януари 2013

Хуго фон Хофманстал - ПЪТНИШКА ПЕСЕН/ брой 47 януари 2013

Емил Верхарн - ЖИВОТЪТ/ брой 47 януари 2013

Готфрид Келер - ВЕЧЕРНА ПЕСЕН НА ПРИРОДАТА/ брой 47 януари 2013

Райнер Мария Рилке - ЖЕРТВА/ брой 47 януари 2013

Николаус Ленау - ТРИМАТА / брой 48 февруари 2013

Стефан Георге - ДЕН НА ГЬОТЕ/ брой 48 февруари 2013

Александър Пушкин - УГАСНА СЛЪНЦЕТО…/ брой 49 март 2013

Рихард Демел - ТРАГИЧЕСКО ВИДЕНИЕ/ брой 49 март 2013

Хуго фон Хофманстал - ВИДЕНИЕ/ брой 72 април 2015

Пол Валери - ИЗ „ЛИТЕРАТУРА”/ брой 92 февруари 2017

Пол Верлен - ЛУНЕН БЛЯСЪК/ брой 98 септември 2017


Критика за Николай Лилиев:

ЛИТЕРАТУРНА АРХЕОЛОГИЯ/ ЗА ЕПИТЕТА В “ПТИЦИ В НОЩТА” НА НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ/ автор: Сава Сивриев/ брой 6 февруари 2009

ПЛАЧЪТ НА СИРОТНАТА ПТИЦА В СТИХОСБИРКАТА НА НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ „ПТИЦИ В НОЩТА”/ автор: Лалка Павлова/ брой 159 юни 2023


За Николай Лилиев:

ПРОЩАВАНЕ С ЛИЛИЕВ/ автор: Веселин Ханчев/ брой 38 март 2012

НЯКОГА/ автор: Николай Стайков/ брой 50 април 2013

ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧ/ автор: Христо Радевски/ брой 50 април 2013