УГАСНА СЛЪНЦЕТО…

Александър Пушкин

превод: Николай Лилиев

***

    Угасна слънцето - и ето
над синьото море припадна здрач студен.
    Платна послушни вий, безспир шумете,
ти мрачен океан, вълнувай се под мен!
    Аз виждам брегове далечни,
вълшебни брегове на родната земя -
с вълнение и скръб натам се аз стремя,
    пиян от спомени сърдечни…
И чувствувам: сълза окото заплени,
    душата ми кипи, замира;
познатата мечта крило над мен простира;
отново спомням аз на прежните ни дни
безумната любов, тъй скъпа за сърцето -
на своя светъл блян - помръкналия ден…
    Платна послушни вий, безспир шумете,
ти мрачен океан, вълнувай се под мен!
В неверното море лети, носи ме, кораб,
отмеряй своя бряг с вълните, що текат,
    но само не натам, в простора,
    към моя тъжен роден кът,
    де аз познах за първи път
    любов и пламъци копнежни,
де трайно музите усмихваха се нежно,
    де рано в бури прецъфтя
    изгубената моя младост,
де лекокрилата и свидна моя радост
ми измени и в миг предаде на скръбта.
    Ловец на нови впечатления,
    от вас аз бягах, родни брегове;
    от вас, деца, отрасли в наслаждения,
на младост вихрена минутни цветове;
и вас, приятелки на грешни заблуждения,
които всеки миг дарявах без любов
и слава, и покой, и всеки нежен зов,
и вас забравях аз, изменници незнайни,
на златните ми дни довереници тайни,
и вас забравях аз… Но раните в сърцето
остават да тежат на моя дух сломен…
    Платна послушни вий, безспир шумете,
ти мрачен океан, вълнувай се под мен!

1820 г.


***

Изгубих своите желания,
разлюбих своята мечта,
страданието ми остана -
плод на сърдечна пустота.

Под бурите на орис черна
извяхна моят цветен май,
живея в самота безмерна
и чакам скръбния си край.

Тъй, поразен от вихър леден,
на зимата под свода чист,
останал в клоните, последен,
трепери неотронен лист.

1821 г.


ЗИМЕН ПЪТ

През мъглите в небесата
трепва бледата луна
и печално над полята
лее свойта светлина.

А по пътя зимен, скучен,
тройката към далнини
отлетява - еднозвучно
нейното звънче звъни.

Нещо родно прозвучава
на коларя в песента:
ту във весела забава,
ту в печал унася тя.

Нийде огън, нито хижа…
Всъде глухота и сняг…
Само стълпове се нижат
и потъват в дим и мрак.

Скучно, Нина… Утре, Нина,
утре ти ще бъдеш с мен,
край пламтящата камина
ще те гледам възхитен.

Звучно щом часът удари
в полунощните тъми -
и изпратим вси другари,
ний ще бъдем пак сами.

Тъжно, Нина… Пътят скучен,
моят стар колар мълчи,
и звънецът еднозвучен
гони лунните лъчи.

1826 г.