Димитър Дублев

Димитър Иванов Дублев, български поет и преводач, е роден на 12.07. 1927 г. в гр. Ямбол. Завършва Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”. Специализира немски език в Берлин. Работи в системата на българската армия. Бил е референт на СБП, журналист в БТА, Радио София, в. „Народна култура”, в. „Стършел”, драматург в Български циркове. С Димитър Стоевски и Ламар съставя „Антология на немската поезия” (1966). Превежда юношеския роман „Синята птица. Осиновеният от ирокезите” на Ана Юрген (1960). Книги с лирика: „Стихове от заставата” (1953), „Съществува-не” (1966), „Островът” (1969). Книги със сатира: „Любов от прозореца” (1957), „Да живеят таралежите” (1964), „Волтажи” (1984), „Нерв” (Лирика. Сатира. Епиграми., 1987), „Стихове от чекмеджето” (1997). Книги с разкази: „Прощаване с бивола” (1979), „Последният пешеходец” (1981), „Голямото задръстване” (1983). Произведения за деца: „Бялото мече” (поема, 1960). Член на СБП и СБЖ. Умира през 1988 г.


Публикации:


Поезия:

ЕПИГРАМИ/ брой 27 март 2011

ИЗ „ЛЮБОВ ОТ ПРОЗОРЕЦА” (1957)/ брой 27 март 2011

ИЗ „ДА ЖИВЕЯТ ТАРАЛЕЖИТЕ” (1964)/ брой 27 март 2011

ИЗ „СЪЩЕСТУВА-НЕ” (1966)/ брой 28 април 2011

ИЗ „ОСТРОВЪТ” (1969)/ брой 29 май 2011

ИЗ „ВОЛТАЖИ” (1984)/ брой 29 май 2011

ДА ЖИВЕЯТ ТАРАЛЕЖИТЕ/ брой 89 ноември 2016

КЪМ РОДИНАТА/ брой 132 ноември 2020


Литература за деца:

ЗИМА ИДЕ…/ брой 133 декември 2020


Преводи:

Йоанис Виларас - СТАРЕЦЪТ И СМЪРТТА/ брой 32 септември 2011

Маркос Авгерис - ПРОКЛЯТИЕ/ брой 32 септември 2011

Стефанос Дафнис - ЛЕК ЗА ДУШАТА/ брой 33 октомври 2011

Фридрих Шилер - СВЕТОВНИТЕ МЪДРЕЦИ/ брой 40 май 2012

Франьо Крал - МАРИЯ/ брой 42 юли 2012

Цтибор Щитницки - ОСТАНИ ОЩЕ МАЛКО/ брой 42 юли 2012

Стефанос Дафнис - ПИСМО ДО МЛАД ПРИЯТЕЛ/ брой 53 юли 2013

Маркос Авгерис - БАБА ТАСЯ/ брой 66 октомври 2014

Георгиос Атанас - СТИХОВЕ/ брой 85 юни 2016

Никос Папас - ИЗ „ЧЕТИРИГОДИШНАТА НОЩ”/ брой 102 януари 2018

Василис Ротас - ЖЕНАТА НА ОРАЧА/ брой 115 март 2019

Тевкрос Антиас - ИЗ „ПОДСВИРКВАНИЯТА НА СКИТНИКА”/ брой 121 октомври 2019