ЗА ПАЛЕЦА

Димитър Дублев

Кутрето
носеше котлето.
Безименният -
дървата.
Средният
вареше чорбата.
Показалецът
гонеше мухата.
Палецът каза:
- Вряло-невряло
ще го ям.

И стана дебел и голям.

1974