ЕПИГРАМИ

Димитър Дублев

ОТ ПРОТИВОПОЖАРНА ГЛЕДНА ТОЧКА

Искра божествена
не ще се появи
съвсем естествено
във дървени глави.

ПО ПОВОД ЕДНА ИЗЛОЖБА

Изкуството
е също възможност -
обикновени неща
да превръщаме в сложност.

АЛТЕРНАТИВА

И мълчанието в себе си
съдържа алтернатива -
може да бъде право,
може да е криво.

ЩРИХ С ВЪЗХИЩЕНИЕ

Как активен е той,
как изказва се леко,
как мисълта му
гладко върви,
как гъмжи
от идеи човекът,
който не може
да ги осъществи.

КИНООТЗИВ

Действително е филмът
изключителен.
Надвишава
на досегашните боя.
Той има повече герои,
отколкото зрители.

ЕПИТАФИЯ

Не вярвай в почести и слава!
Оплаквай своята съдба!
Това, което заслепява,
е ножът, блеснал зад гърба.

КОЛЕГИАЛНОСТ

Иван написал е с талант неща.
- Потрябвало ми е да ги чета.
Драган написал е с талант неща.
- Потрябвало ми е да ги чета.
Петкан са го съсекли като с брадва.
- Това ме радва.
Дай да го чета!

КЪМ ДЪЛГОЛЕТИЕ

Награди дали - чакай пак!
Медали дали - чакай пак!
И титли дали - чакай пак!
Така се стига до стотак.

В КРАК С ВРЕМЕТО

И аз критик си приобщих,
и вече сме ужасно близки,
щом седнем не пред моя стих,
а пред бутилката уиски.

РЕПЛИКА

Не ме плашете вий, педанти.
Не вдигайте срещу ми вой!
Във ада се е спуснал Данте
и е излязъл само той!

ПРОЗРЕНИЕ

Не взимай пост
в издателство и вестник,
от секретарство
своевременно се откажи -
и няма титла
върху името ти да тежи,
и скромен ще си ти,
и неизвестен.

УТЕХА

Не се отчайвай и не свеждай чело -
в книжарниците хора се тълпят.
Когато вече всичко са прочели,
и тебе, братко, ще те прочетат.

АДРЕС

Писателю любим, привет сърдечен,
на тежка рана сте открили лек,
романът ме приспива всяка вечер
и дълъг е сънят ми, и е лек.