ДА ЖИВЕЯТ ТАРАЛЕЖИТЕ

Димитър Дублев

Има - между нас да отбележим -
таралежи и нетаралежи.

Таралежи, скъпи таралежи,
вий въртите боздугана тежък,
не делите с нужда и без нужда
своя сой на свои и на чужди,
вашта обич - нежна и красива -
скривате в прегръдката бодлива,
таралежи, честни таралежи!

Друг морал,
манталитет, стремежи,
бит битуват у нетаралежи -
те при среща ниско се навеждат,
те човек в очите не поглеждат,
те вървят и гледат във земята,
в своето удобство и коматя,
те подават мека ръкавица,
те се плашат от една карфица,
те подире ти изпращат хрътки,
не бодат, ала душат с прегръдки.

ДА ЖИВЕЯТ ТЕЗИ ТАРАЛЕЖИ,
(може да не бъдат таралежи)?
ДА ЖИВЕЯТ ТЕЗИ ТАРАЛЕЖИ,
дето при прегръщане бодат!

1964 г.