Иван Мирчев

Иван Мирчев, български поет, е роден на 11.10. 1897 г. в град Стара Загора. Завършва гимназия в родния си град (1921). Чиновник в Българска народна банка в Стара Загора (1921-1948). За пръв път печата стихове на 1.12. 1913 г. в редактираното от Иван Ст. Андрейчин списание „Бисери” (бр. 29). От 1916 до 1918 г. е редактор на литературното списание „Хризантеми” (Стара Загора). Организира в родния си дом първата самостоятелна изложба на художника Иван Милев. Сътрудничи със стихове на списанията „Везни”, „Начало”, „Съдба”, „Златорог”, „Читалище”, „Пламък”, „Септември”, на вестниците „Млада България”, „Светлоструй”, „Литературен час”, „Литературен подем”, „Лост”, „Литературен фронт” и др. Член на СБП. Автор на стихосбирките „Реките викат” (1920), „Тринадесет мистерии” (1921, съвместно с Иван Хаджихристов), „Есенна флейта” (1924), „Елегии” (1926), „Видения” (1928), „Отстранена земя” (1929), „Златно и синьо” (1935), „Сонети” (1935), „Кажете, небеса” (1942), „Сонети за житото” (1942), „Самарско знаме” (1951), „Срещи с Гео” (1956), „Прозорецът се отваря” (1957), „Звезди над Нева” (1961), „Чудесното преображение” (1963), „Парламент на чувствата” (1965), „Часовник на стареца” (1967), „Избрани стихове” (1968), „Есенни наздравици” (1971), „Гнездо от съчки” (1976), „Младост” (1977), „Цигулка под прозореца” (1980), „Розовият хляб” (1982). Почетен гражданин на Стара Загора (1967). Заслужил деятел на културата (1970). Носител на орден „Народна Република България” (1977). Умира на 14.04.1982 г. За творчеството му пишат Людмил Стоянов, Гео Милев, Константин Гълъбов, Атанас Далчев, Никола Фурнаджиев, Ангел Каралийчев, Димитър Пантелеев, Васил Пундев, Милко Ралчев, Георги Цанев, Васил Каратеодоров, Борис Делчев, Иван Попиванов, Станислав Сивриев, Таньо Клисуров и мн. др.; издадени са книгите „Иван Мирчев. Литературно-критически очерк” (1985) от Петър Тонков, „Отложена старост” (1995) от Георги Димитров и др.


Публикации:


Поезия:

НА УЛИЦАТА/ брой 45 ноември 2012

КОПНЕЖ/ брой 81 февруари 2016

БАЛАДА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО/ брой 82 март 2016

СПОМЕНИ/ брой 84 май 2016

СЛЕД БОЯ/ брой 91 януари 2017

ПРОЛЕТ/ брой 92 февруари 2017

СЛЪНЦЕ/ брой 97 юли 2017

ЦИГУЛКА ПОД ПРОЗОРЕЦА (1980)/ брой 120 септември 2019

РОЗОВИЯТ ХЛЯБ (1982)/ брой 122 ноември 2019

ПРЕД БУРЯ/ брой 133 декември 2020

ЛАЗУР/ брой 135 февруари 2021


За Иван Мирчев:

ДА СИ ПРИПОМНИМ “ЗЛАТОРОГ” - ПИСМА НА ИВАН МИРЧЕВ ДО ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2009

ГРАДСКА РЕКА/ автор: Жеко Христов/ брой 14 ноември 2009

СРЕЩА/ автор: Жеко Христов/ брой 18 март 2010

ДРЕБНИТЕ ИСТИНИ/ автор: Иван Хаджихристов/ брой 42 юли 2012

ИВАН МИРЧЕВ/ автор: Таньо Клисуров/ брой 45 ноември 2012

ДВАМАТА ИВАНОВЦИ/ автор: Таньо Клисуров/ брой 59 февруари 2014

ТРЕВОГА ЗА БЪЛГАРИЯ/ автор: Таньо Клисуров/ брой 60 март 2014

„НЕПРОСТИМИЯТ ГРЯХ” НА ПОЕТА/ автор: Владимир Мирчев/ брой 84 май 2016

ЙОАН ХРИЗИС/ автор: Ботьо Савов/ брой 109 септември 2018