Паруш Парушев

Паруш Парушев е роден през 1947 г. в Сливен. Живее в Бургас до 1976 г., където завършва средно образование и публикува първите си стихове. Висше образование по специалността българска филология завършва във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” през 1971 г. Бил е редактор в педагогическия печат, завеждащ отдел “Култура” на вестник “Народна младеж”, заместник главен редактор на вестниците “Учителско дело” и “Пулс”, редактор в отдел “Поезия” на издателство “Български писател” и вестник “Български писател”. Член е на редакционната колегия на сп. “Пламък”. Член е на Съюза на българските писатели. Издал е следните книги: “Остров” (1980), стихотворения, наградена с националната награда “Владимир Башев” за най-добра първа книга; “Строшено огледало” (1983), автобиографична проза, получила национална награда за дебют в детско-юношеската литература; “Сърдечна недостатъчност” (1987), стихотворения; “Беззащитен живот” (1994), стихотворения; “Строшено огледало 2” (1996), автобиографична проза; “Бургас 12 елегии” (1998), стихотворения; “Надомак обале” (2005), стихотворения, преведени на сръбски език, издадени в Сърбия и Черна Гора; “Дом на брега”, избрани стихотворения (2006). Превеждан е на различни европейски езици. Негови творби редовно се включват в представителни антологии на българската поезия у нас и в чужбина, съставител и редактор е на множество сборници с поезия, проза и критика.


Публикации:


Поезия:

СОЛНИЦИ/ брой 14 ноември 2009

САМУИЛ/ брой 15 декември 2009

СЛЪНЧОГЛЕД/ брой 18 март 2010

МОРЕТО/ брой 19 април 2010

ВРЕМЕТО/ брой 20 май 2010

БОЛНИЦА/ брой 26 февруари 2011

БУРГАС. 12 ЕЛЕГИИ / брой 63 юни 2014

ОСТРОВ/ брой 64 юли 2014

УСЕЩАМ: НЯКОЙ ХОДИ НОЩЕМ ПО НЕБЕТО.../ брой 65 септември 2014

В ГРАДИНАТА/ брой 75 юли 2015

СОЛ/ брой 89 ноември 2016

СНЕГЪТ ЗАСИПВА СИВИТЕ ТОПОЛИ.../ брой 105 април 2018

ВИЖ, ИЗГРЯВА ДЕН…./ брой 108 юли 2018

ТОЛКОВА МНОГО НАПРАВИХ, ЗА ДА ПОВЯРВАШ…/ брой 115 март 2019


Критика:

ПИСАТЕЛ СЪС СОБСТВЕН СТИЛ/ брой 13 октомври 2009

ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ДЕТСТВОТО/ брой 64 юли 2014

ЦЯЛАТА ИСТИНА/ брой 69 януари 2015

ПАНКО АНЧЕВ - СЪЗДАТЕЛ НА ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРОЦЕС/ брой 167 април 2024


Публицистика:

ВСУЕ СЕ МОРИТЕ/ брой 105 април 2018


Преводи:

Херман де Конинк - ЕСЕН/ брой 67 ноември 2014


Критика за Паруш Парушев:

“ДОМ НА БРЕГА” ИЛИ ПОЕТИЧНИТЕ ИЗПОВЕДИ НА ПАРУШ ПАРУШЕВ/ автор: Димитър Костадинов/ брой 14 ноември 2009