Пенчо Пенев

Пенчо Пенчев Пенев, български писател, критик, театрален историк, е роден на 7 декември 1911 г. в с. Патреш, Павликенско. Сътрудничи активно на в. „Литературен глас” и др. издания. Доцент, после професор във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов” (сега НАТФИЗ). Автор на книгите „Гео Милев. Живот и творчество” (1945), „Лекции по история на българския драматичен театър. Част 1: До освобождението 1878 г.” (1952), „Васил Кирков. Живот и творчество” (1953), „Кръстю Сарафов. Живот и творчество” (със Стефан Каракостов, 1953), „Лекции по история на българския драматически театър. Част 2: От Освобождението - 1878 до Първата световна война - 1916″ (1954), „Лекции по история на българския драматически театър. Част 3: От края на Първата империалистическа война (1918 г.) до 9 септември 1944 г.” (1956), „Лекции по история на българския драматичен театър. Част 4″ (1958), „Адриана Будевска. Живот и творчество” (1958; 1964), „Българската драматургия до Освобождението. Част 1-4. Христоматия по история на българския драматичен театър” (1962-1964-1966-1969), „Сава Огнянов. Живот и творчество” (1965), „Съвременна българска драма” (литературно-критически статии, 1967), „История на българския драматически театър” (учебник за студенти, 1975). Пише статии, рецензии, предговори и др. Умира на 6 март 1968 г. в София, където е погребан.


Публикации:


Публицистика:

СТ. Н. ШИШКОВ/ брой 89 ноември 2016

НА МАРА БЕЛЧЕВА/ брой 89 ноември 2016

ТОЙ И МЛАДЕЖТА/ брой 101 декември 2017

КОНСТАНТИН Н. ПЕТКАНОВ/ брой 108 юли 2018

ИЗРАЗИТЕЛИ НА НАРОДНОСТЕН ДУХ/ брой 136 март 2021


Критика:

ДВА НОВИ РОМАНА НА КОНСТАНТИН Н. ПЕТКАНОВ/ брой 100 ноември 2017

БАЧО КИРО И НАШИЯТ ПЪТOПИС/ брой 107 юни 2018

ДВЕ КНИГИ ОТ ЙОРДАН СТУБЕЛ/ брой 107 юни 2018

„БАЩИ И СИНОВЕ”/ брой 114 февруари 2019

„ЛЕГЕНДАТА ЗА 40-ТЕ КАЛИАКРЕНСКИ ДЕВОЙКИ” ОТ Я. КАЛИАКРЕНСКИ/ брой 115 март 2019

„ПИСАТЕЛИ И КНИГИ”, т. II, ОТ Д. Б. МИТОВ/ брой 118 юни 2019

„ПУШКИН В СВОЯТА ГРАФИКА” ОТ ВИЧО ИВАНОВ/ брой 118 юни 2019

„РАЗКАЗИ НА МОРЯКА” ОТ КИРИЛ ГРИВЕК/ брой 124 януари 2020

„ПЕТЪР ОСОГОВЕЦ”, ПРЕДАНИЕ ОТ ПЕТЪР ПЕТКОВ/ брой 124 януари 2020

„ОЧИТЕ НА ЖИВОТА” ОТ ЖОРЖ НУРИЖАН/ брой 125 февруари 2020

„СПОМЕНИ” НА МИТО АНКОВ ЗА РАЗМИРНИТЕ ГОДИНИ 1872 - 1878 ПОД РЕДАКЦИЯТА НА Н. НАЧОВ/ брой 139 юни 2021

„БЛЯНОВЕ КРАЙ АКРОПОЛА” ОТ ДИМИТЪР ШИШМАНОВ/ брой 144 януари 2022

РУСАЛСКА ПОЛЯНА, РАЗКАЗИ ОТ НИК. ВАС. РАКИТИН/ брой 145 февруари 2022

„НАЙ-ХУБАВОТО ПТИЧЕ” ОТ ГЕОРГИ РАЙЧЕВ/ брой 159 юни 2023

„КОГАТО ПАЛЕХА ЛУЛИТЕ С ПРАХАН” - РАЗКАЗИ ОТ МИРОСЛАВ МИНЕВ/ брой 161 октомври 2023

НИКОЛАЙ РАЙНОВ И ПРИКАЗКИТЕ/ брой 168 май 2024