„ЛЕГЕНДАТА ЗА 40-ТЕ КАЛИАКРЕНСКИ ДЕВОЙКИ” ОТ Я. КАЛИАКРЕНСКИ

Пенчо Пенев

Една безсмъртна легенда, която въплъщава героизма и силата на духа у българския народ, който въпреки очевидното нещастие е твърд до крайна възможност, за да пречупи веригите на едно настъпващо робство и да запази родната си страна от погибел, но успява само да осее цялата страна с безброй предания и легенди, за да вдъхва вяра и надежда народът ни за своята мисия тук на земята и да се надява за друг нов живот, но извоюван със силата на борбата залог за бъдната му свобода.

Една от тия безсмъртни легенди, които народната фантазия разукрасява в стихийния устрем на едно творческо видение, което няма равно на себе си по поетична красота и творческа мощ - ето, това е легендата за четиридесетте калиакренски девойки.

Авторът на поменатата книга е разказал хубаво и на хубав език легендата, но му е липсвала сякаш възможност да направи от тази безкрайно поетична и дълбоко драматична народна трагедия един бисер на нашата художествена историческа литература.

А какъв благодатен сюжет за една голяма народна творба, в който сюжет авторът е могъл да възкреси миналата, пък и новата история на българския народ, за да изрази на съответствуващ стил мощта на народното въображение.

Тъй както е написана легендата за четиридесетте калиакренски девойки е спазен суров материал за едно хубаво епично произведение, което чака своя майстор.

Трябва да бъдем благодарни на Я. Калиакренски, че е запазил тази чудно хубава легенда за Калиакра и Добруджа.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 9, бр. 358, 9.06.1937 г.