„НАЙ-ХУБАВОТО ПТИЧЕ” ОТ ГЕОРГИ РАЙЧЕВ

Пенчо Пенев

На хубав език Георги Райчев е разказал приказки, някои от народните, а други, по-свободно и творчески преразказани.

Райчев насочва своята приказка към красотата в живота; и той посочва на децата пътя към доброто и ги подготвя за изненадите, които бъдещето ще им предложи.

Тук Райчев достига своята предпоставена задача със средствата на истинската народна приказка, която е по-непосредствена и близка до душата на детето и влиянието й е по-могъщо и трайно.

Изобщо нашата детска литература прави завоювания, които изненадват, както със своята идейност, така и със стилни и поетични средства.

Една литература, с която напълно можем да се гордеем.

——————

в. „Литературен глас”, г. 9, бр. 345, 10 март 1937 г.