„ОЧИТЕ НА ЖИВОТА” ОТ ЖОРЖ НУРИЖАН

Пенчо Пенев

Жорж Нурижан е един от тия, които са посветили своя живот и дейност в служба на българската култура и общественост и които правят достояние на света българските културни ценности и се явяват в защита на българските политически стремежи.

Един измежду първите ратници за културно единение с италианската култура и народ, той е автор на българо-италиански и итало-български речници и граматики, на трудове, написани на италиански по български културни и политически въпроси, засягащи съвременното политическо международно положение или трактуващи обществено-философски проблеми.

Новата книга на Жорж Нурижан, излязла на български и озаглавена „Очите на живота”, е сборник от статии и есета от политико-философски и културно-обществен характер.

С еднаква свобода и проникновение Ж. Нурижан разглежда въпроси от политическата история, културната и литературна история, съвременни политико-обществени и дипломатически актуални теми.

Трябва веднага да отбележим, че неговите студии, есета и статии са философски облъхнати и носят разрешения на редица въпроси от гледището колкото на един практически идеалист, толкова и на един идеалистичен реалист.

Това може да изглежда парадокс, но то е самата истина, защото Нурижан казва:

„В една песен, която се пее на изток, се казва: „За какво ми са твоите черни коси, ако нямаш черни очи? Защо ми е младостта на твоите меса, без тая на твоя дух?” - за да продължи: „В този смисъл е оправдано идеалистичното в реалността, която се състои и в по-голямата или по-малка духовна изтънченост, вътре в живота на самосъзнанието, а не вън от него.”

Тия студии и есета на Нурижан откриват интересен културно-философски поглед на действителността и историята.

——————————

сп. „Завети”, г. 6, кн. 2, 1939 г.