ДВЕ КНИГИ ОТ ЙОРДАН СТУБЕЛ

Пенчо Пенев

БАБИНА ГРАДИНКА, стихове за деца от Й. Стубел

Й. Стубел е един от най-известните наши детски писатели. Написал много детски стихове и поемки, той се радва на всеобщо признание като най-близък приятел на децата.

Неговият стих е лек и достъпен за децата, веднага се запомва, защото Стубел употребява  образи, близки до детската душа, облича ги в стройна поетична форма и така просто води детето до едно хубаво разрешение, хем да угоди нему, хем пък да не пострада замисленото от писателя въздействие.

Стиховете в сборника „Бабина градинка” имат свеж поетичен чар, който подготвя у децата вкус към хубавото и художествено произведение.

ЛУДОРИИТЕ НА ПИСАНА, весели поеми от Й. Стубел

Новите весели поеми „Лудориите на писана” носят радост за децата с особената динамичност, която блика от всяка поема.

Този начин на писане е желан от децата, защото задоволява една тяхна психофизиологична необходимост; котката, лудориите, тичане, бягане, смях, това за детето е всекидневна нужда, това е техният живот.

Но винаги Стубел разработва в своите поеми една морална тема, до която той, пък и детето, стигат просто и естествено.

Наред с Елин Пелин, Ран Босилек, Й. Стубел е един от най-добрите ни детски поети.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 9, бр. 345, 10.03.1937 г.