Зоя Димова

Зоя Петрова Димова е родена на 27.01.1965 г. в Хасково. Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - специалност история и география. Авторка на белетристичните книги „Молитва за причастие” (2019) и „Въглени под пепелта” (2021). Член на СНБП (2019). Живее и работи като учителка по история в родния си град.


Публикации:


Проза:

БЛАГОСЛОВИЯТА/ брой 140 септември 2021

БОЖИЕТО ВЪЗМЕЗДИЕ/ брой 140 септември 2021

ДЯВОЛСКОТО ДЕРЕ/ брой 142 ноември 2021

РОЗОВИЯТ ШАЛ/ брой 142 ноември 2021

ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН ОТ ДЕТСТВОТО/ брой 142 ноември 2021

ПОРУГАНАТА/ брой 142 ноември 2021

ДЯВОЛЪТ ОТ КОНЮШНЯТА/ брой 143 декември 2021

КЪСМЕТЛИЯТА И КАРЪКЪТ/ брой 143 декември 2021

ПРАХ/ брой 143 декември 2021

ТИХАТА ДОНКА/ брой 144 януари 2022

СМЪРТОНОСЕН СЮРПРИЗ/ брой 144 януари 2022

ВДОВИЦАТА/ брой 146 март 2022

ТРОЙНА ПАЯЖИНА/ брой 147 април 2022

ДОМАШНО ТЕАТРО/ брой 154 януари 2023

ОБИКНОВЕНА ИНТРИГА/ брой 154 януари 2023

ПРАКТИЧНО СЕМЕЙСТВО/ брой 155 февруари 2023

ЗИМА С ДЪХ НА ПРОЛЕТ/ брой 156 март 2023


Критика за Зоя Димова:

ЗНАЧИМО БЕЛЕТРИСТИЧНО ДАРОВАНИЕ/ автор: Марин Кадиев/ брой 140 септември 2021

ОЩЕ НЕЩО ЗА ЗОЯ ДИМОВА/ автор: Николай Табаков/ брой 154 януари 2023