Ефим Ушев

Ефим Ушев е роден през 1959 година в Златоград. Завършил е гимназия в родния си град и специалността Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски” през 1982.
След работа в редакциите на вестниците „Родопски вести” в Смолян (1985-1988) и „Рудозем” в община Рудозем (1988-1989), вече 20 години е журналист в Златоград, основател и гл. редактор на „Златоградски вестник”. Съавтор и съставител е на художествено-документалния албум „Златоград” (София, 1988), заедно със Станислав Сивриев и Вели Чаушев. Книгата му със стихове под заглавие „Кръг” излиза като „самиздат” през 1992 г., а през 2000 г. е сред съставителите на „Златоградски сборник. Писмен възрожденски паметник от 1852 г. и фототипно приложение” (София, 2000).
През 2002 г. е съставител на фолклорния сборник „Златоградска народна поезия” (София, 2002), включващ 250 родопски песни от Златоградско-Неделинския регион. Нейното второ издание осъществи варненското издателство „Славена” през 2009, публикувана е и като електронна книга в е-сп. „Литературен свят”. През 2010 същото издателство издаде сборникът „Станислав Сивриев в българската литература”, под съставителството на Ефим Ушев.
През 2011 г. излизат от печат две негови книги - стихосбирката му „Аз съм” и сборникът „Изсуши ме, изгори ме…” - Южнородопският български фолклор в Ксантийско”.


Публикации:


Електронни книги:

ПЕСНИТЕ НА ЗЛАТОГРАД/ брой 17 февруари 2010


Поезия:

ЗЛАТОГРАД/ брой 9 май 2009

НОЩ/ брой 13 октомври 2009

ТЪГА/ брой 15 декември 2009

ПОСВЕЩЕНИЕ/ брой 25 януари 2011


Публицистика:

ПОЕЗИЯТА КАТО СИЛАТА И СЛАВАТА НА ЕДИН ЕЗИК/ брой 8 април 2009

МОИТЕ ТРИ-ЧЕТИРИ ГОДИНИ ОТ ИЗМИНАЛИТЕ ПЕТДЕСЕТ/ брой 9 май 2009

„ЗЛАТОГРАДСКИ СБОРНИК” КАТО ВЪЗХВАЛА НА ЗНАНИЕТО И МЪДРОСТТА/ брой 11 юли 2009

ЗЛАТОГРАД Е ОТНОВО НА КАРТАТА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА/ брой 12 септември 2009

ЕДНА ПРИТЧА ЗА „НОЖИЦА” И ЧУДОДЕЙНА „ДЪСКА”, ОПАЗВАЩА СТАРЦЕВО/ брой 14 ноември 2009

ЧОВЕКЪТ, ПОЕЛ ЦЪРКВАТА КАТО ДЪЛГ ПРЕД БОГА/ брой 14 ноември 2009

ТЕМАТА ЗА ФОЛКЛОРА КАТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ И ИДЕНТИЧНОСТ НА РОДОПЧАНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ/ брой 18 март 2010

ЕДНА ХИПОТЕЗА ЗА ПРОИЗХОДА НА СТАРОТО ИМЕ НА ЗЛАТОГРАД/ брой 21 юни 2010

ПРЕДУМА НА„ПРЕДУМАТА”, ПРЕЗ СТЕФАН ВЕРКОВИЧ ДО ДНЕС - КЪМ НОВИНИТЕ НА КАНАЛ 6 В КСАНТИ/ брой 25 януари 2011


Критика:

НИЩО ДАРОМ НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ, НИЩО НЕ СА НИ ПРЕДОСТАВИЛИ НА ТЕПСИЯ/ брой 10 юни 2009

КОСМОС ОТ НАДЕЖДИ, ДОБРОТА И… ОЧАКВАНЕ/ брой 12 септември 2009


Интервю:

В ЛИТЕРАТУРАТА НИ ДНЕС ОТСЪСТВА БОЛКАТА ЗА РОДОПА ПЛАНИНА/ брой 12 септември 2009


Критика за Ефим Ушев:

ЗА СТОРЕНОТО, КОЕТО ИЗВИСЯВА ДУХА/ автор: Владимир Янев/ брой 8 април 2009

ЗА ПОУКИТЕ КЪМ ЖИВОТА В ЕДНА НАРОДНА ПЕСЕН ОТ ЗЛАТОГРАД/ автор: Георги Митринов/ брой 9 май 2009

ЧАСТИ ОТ „ЗЛАТОГРАДСКИ СБОРНИК” ОТ 1852 Г., ПЕЧАТАНИ ОЩЕ ПРИ СТОЮ ШИШКОВ/ автор: Георги Митринов/ брой 11 юли 2009

ТЪЖНИ СА ЛАКОНИЧНИТЕ НЕБЕСА НА СТИХОВЕТЕ В „АЗ СЪМ”/ автор: Владимир Янев/ брой 29 май 2011