Георги Митринов

Ст.н.с. д-р Георги Митринов е роден на 25.11.1958 г. в с. Славеино, Смолянско. Начално и средно образование завършва в гр. Кърджали, а висше в ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив. Занимава се с изследване на родопското говорно богатство и като цяло на етнографските особености на родопското и тракийското българско население. Интересува се и от историята на родопския край. Работи в Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин”, гр. София, в секция История на българския език. Изследва Среднородопската възрожденска писмена традиция, публикува материали за писмени паметници и за писмената традиция в Златоград. Публикува материали в специализирани и научнопопулярни издания за българските родопски говори в Златоградско. Изследва говорите на селищата от някогашната Златоградска кааза, които днес са на територията на република Гърция (с. Луджата, Сареле, Мемково, Джуванци, Угурли и др.) Над 120 публикации, голяма част от които за Златоградско. Книги: “Златоградски сборник” (съставител), София, 2000 г.; “Райковски дамаскин”, Смолян, 2005 г. Докторска дисертация на тема “Златоградски сборник – среднородопски възрожденски паметник от средата на ХІХ век” (2003). Изготвя речник към книгата на Ефим Ушев “Златоградска народна поезия. Сборник с родопски песни от Златоградско-Неделинския район” (София, 2002). Носител на медал за заслуги в духовната сфера на община Златоград.


Публикации:


Проза:

ИЗ ДЕБРИТЕ НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО/ брой 30 юни 2011


Публицистика:

ЗА ПОУКИТЕ КЪМ ЖИВОТА В ЕДНА НАРОДНА ПЕСЕН ОТ ЗЛАТОГРАД/ брой 9 май 2009

ЧАСТИ ОТ „ЗЛАТОГРАДСКИ СБОРНИК” ОТ 1852 Г., ПЕЧАТАНИ ОЩЕ ПРИ СТОЮ ШИШКОВ/ брой 11 юли 2009

ИЗ ЮЖНИТЕ РОДОПИ (КСАНТИЙСКО). ПО СТЪПКИТЕ НА ПАТРИАРХ КИРИЛ 65 ГОДИНИ ПО-КЪСНО/ брой 13 октомври 2009

СПОМЕН ЗА НЕЗАБРАВА И ОЩЕ НЕЩО/ брой 20 май 2010

БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В БЕЛОМОРИЕТО/ брой 36 януари 2012

В ПАМЕТ НА ЖИВКО СЕРАФИМОВСКИ - АДЖИЯ/ брой 45 ноември 2012

ПЪТЯТ НА НАРОДНАТА ПЕСЕН ЗА ЗЛАТА ЗЕНГИН МИЛКОВА ОТ С. ПЕТКОВО, СМОЛЯНСКО - І/ брой 67 ноември 2014


Критика за Георги Митринов:

СЕЛО С ДУХ И ЛИЧНОСТИ/ автор: Христо Гиневски/ брой 67 ноември 2014