РУСКИ ПОЕТИ - XIX ВЕК – ІІ

превод: Георги Ангелов


ФЬОДОР ТЮТЧЕВ


***

Не знам дали ще види благодат
душата ми болезнено-греховна,
и ще възкръсне ли на тоя свят,
отмине ли заблудата духовна?

Но ако накрая би могла
да намери тук успокоение,
за мене благодат ти би била -
ти, ти, мое земно провидение!..

Април 1851

—————————–

***

Мисъл след мисъл, вълна след вълна -
прояви са две на стихия една:
в сърцето ми тясно, в морето просторно,
там - сред безкрая, и тука - в затвора, -
прибой и отбой си отиват и връщат
и призракът празно-тревожен е същият.

14 юли 1851

—————————–

СПИРИТИЧНО ПРЕДСКАЗАНИЕ

Ще стигне Рус в борби и тържества
завещаните си граници съдбовни.
    И ще бъде старата Москва
от трите нейни столици - най-нова.

Между есента на 1853 и пролетта на 1854

—————————–

***

Съмнения във мен роди,
Рус, прогреса ти житейски!
Ти селска къща бе преди -
сега си станала лакейска.

1850-те години


НИКОЛАЙ ЯЗИКОВ


МОЛИТВА

Моля светото провидение:
остави ми тягостните дни,
с желязно ме дари търпение,
сърцето мое вкамени.
И с нова сила, неизменен,
да стигна двери съкровени,
тъй Волга валът белоглав
достига бреговете - здрав!

—————————–

1. РАВНОВЕСИЕ

(ИЗ „НРАВОУЧИТЕЛНИ ЧЕТИРИСТИШИЯ”)

О, мирни селянино! В твоето жилище няма
злато, сребро; но си щастлив ти стократно:
в любов и приятелство прекарваш дните приятно,
а карети и прах е градът, и шумотевица само!

—————————–

ЕПИГРАМА

Виновен пред парнаския закон е
само със това: неук, лъжец и калпав журналист.
Но з…… той лиже на силния шпионин -
като човек е подъл и подъл като г….

—————————–

ЕЛЕГИЯ

Нощта полека планините взема в плен,
тъмнеят небесата, само западът проблясва ясен:
усмихва се безоблачно-прекрасен
спокойно, радостно завършващият ден.


ДМИТРИЙ ТРИЛУННИ


ВОПЪЛ НА СЪВЕСТТА

Сам в глуха нощ, в места далечни, скрити,
като крадец страхлив и хитър извърших злодеяние;
Не чу молбите му там никой друг. Освен звездите!
Защо ми е страшно безмълвното тяхно сияние?

Не по-късно от 1830

—————————–

МОЯТА МОЛИТВА

Хляба наш насъщен дай ми, Боже,
никога да не познавам глад,
за да мога да живея в този свят
без покровителството на велможи.

Не по-късно от 1830


КОНСТАНТИН БАХТУРИН


EПИГРАМА ЗА СЕБЕ СИ

Бахтурин, след като премина Ахерон
и бързичко напусна лодката,
тутакси попита: „Ей, Харон!
Къде е тука механата? Водка!”

—————————–

Ахерон (гръц. мит.) - река в подземното царство.
Харон (гръц. мит.) - превозвачът на сенките на умрелите през Ахерон.


АЛЕКСЕЙ КОЛЦОВ


ПЕСЕН НА СТАРЕЦА

Ще оседлая коня,
коня бързия,
ще се понеса, ще полетя
от сокол по-леко.
През полята, зад морета,
във страна далечна…

—————————–

***

Не е възможно моите идеи
да не влияят на природата.
Вълнението на страстите, вълнението на ума,
вълнението на чувствата в народа -
все същата проява са на мисъл.
Небесна светлина преобразува въздуха,
организира, съживява елементите
и движи всичко - по повеля на духа.

1840


НИКОЛАЙ СТАНКЕВИЧ


ЕКСПРОМТ
(СЛЕД ПРОЧИТА НА СТИХОТВОРЕНИЯТА НА КОЗЛОВ)

Бе прекрасна и твърда душата му,
на съдбата прие със покорност решението.
Страшна бе, но той надделя над съдбата
и в бедата откри вдъхновение.

1829

Воронеж

—————————–

Иван Иванович Козлов (1779-1840) - поет-романтик, преводач, през 1821 г. ослепява.


КОНСТАНТИН АКСАКОВ


***

Помниш ли, помниш ли ти?
Как долината напролет цъфти,
по пладне шуми величав водопадът,
звуци на рогче, залутано стадо,
на небето вечерно руменината,
звездната нощ и смълчана - гората, -
помниш ли ти?

Помниш ли, помниш ли ти?
Чудните светли детински мечти,
щастливата радост, в усмивката скрита,
на онзи живот безгрижен игрите,
детството с дните му ясни и бели, -
облаци леки над нас прелетели, -
помниш ли ти?

1836


АЛЕКСЕЙ К. ТОЛСТОЙ


***

Тъй както селянин, когато
отнася, в ужас от война,
съкровището си в гората
далеч от всякаква злина,

и там във тишина и мрак
дълбоко той го закопава,
а после своя таен знак
на люспест бор обозначава,

така, певецо, в дни опасни
на зло гонение сурово,
ти погреби под реч неясна
пророческото свое слово.

1858

—————————–

МАДОНАТА НА РАФАЕЛ

Привеждайки се към Христа,
Мария Го е озарила;
любов небесна затъмнила е
земната й красота.

А в бой Той влиза със света,
прозрял е всичко надълбоко.
Гледа напред и с яснота
вижда пред Себе си Голгота.

1858


ФЬОДОР МЮЛЕР


ВСЕ МИ Е ЕДНО

Дали ще страдам или пък ще пея,
аз отдавна свикнах да ме гонят:
готова съм да плача, да се смея,
все ми е едно!

Нека врагове да ме намират.
Клеветите бяха много, но
нека ме ругаят и презират,
все ми е едно!

Награда - все едно - ли заслужавам
или пък забравена любов.
Не ме обичат? И не трябва!
Все ми е едно!

1859


ЯКОВ ПОЛОНСКИ


***

От люлката, като деца,
чак до смъртния си одър,
очакваме любов и слава,
правда и щастие, добро.
Но пием в любовта отрова,
а свободата си продаваме…
Мърсим със клеветата славата,
доброто с лошото венчаваме!
От щастието недоволни,
смутени все от светлина,
в тишината търсим бури,
в бурята пък - тишина.

1884


АПОЛОН МАЙКОВ


***

Махни се! Езикът ти отблъсва и нервира!
Поривът все още в нас е жив,
но пред твоето бездушие замира -
ти злъчен си и зъл, самолюбив…
Докато от мрака в този свят,
отърсили праха на суетата всекидневна,
в светлината влизаме - за крака отзад
като куче ти ни хапеш гневно.

1852

—————————–

ФИЛАНТРОПИ

Те обядваха отлично:
кръвта им сгря се в устрем нов
и към човека безгранично
във тях се разгоря любов.

Не биха и муха убили!
О, да живеят дълго тук!

За миг реших, че са си мили
наистина един на друг!

Октомври 1853

—————————–

***

Още съм изпълнен, друже мил,
с появата ти в моя ден!…
Като че ангел лекокрил
дойде да поговори с мен.

До вратите го изпратих
на небето; мълчаливо
сбирам - паднали - перата
от крилете му красиви…

1852

—————————–

***

На жените своенравни -
за да те харесат, ти раздаваш
своята душа красива.
Май жените не познаваш…
Просто, брате, ги разсмивай.

Средата на 1850-те години

—————————–

***

Не ме смути, ти, мила,
с писмото в моя дом.
Заплашваш ме с раздяла.
Изписала си том!

Тъй ситно и тъй много…
Чета за кой ли път…
Не пишат тъй пространно,
когато си вървят!

1857

—————————–

КЪМ СТАТУЯТА НА НИОБА

  Из гръцката антология

Гневът на Зевс превърна
Ниоба в хладен камък,
но художникът отново върна
във него пламъкът.

Втората половина на 1870-те години

—————————–

***

Не казвай ти, че нямаме спасение.
Че в тъгите си отдавна изнемогваш:
колкото нощта по-тъмна е, по-ярки са звездите,
колкото скръбта е по-дълбока, по-близо Бог е.

1878

—————————–

***

Пишеш сатири? - Прекрасно. Бичуваш порока? -
                                                                    Превъзходно.
Значи: ти си по-добър от нас? По-добродетелен от всички?

1878

—————————–

***

Смъртта е тайна, животът е загадка:
къде решението да потърсим?
Изчезване ли предстои нататък
или венеца на безсмъртие?

1889


ИВАН АКСАКОВ


***

Виж как тълпа се въси, на нещо се надява:
О, колко тъжно гледат! И как пращят от здраве!
Какво страдание ги мъчи, ми кажете,
с души мечтателни, с тела налети,
те умни, но и празни думи вечно леят;
умуват за живота, но не го живеят
и времето си губят лениво и безплодно,
съчувствайки на всички благородно!
Нима добро ще донесат на тоя свят?
Понякога дори ме хваща тайно яд,
и ми се иска, вместо приказките безпредметни,
лопати, брадви да им дам в ръцете,
така да прекратя брътвежите епични:
работници би станало от тях - отлични.

1846


МИХАИЛ ИЛ. МИХАЙЛОВ


МОЛБА

Какво би поискал от Зевс, великия бог на вселената,
ако можеше жребий да си избереш от урната на съдбата?
Дарба за сладки песни и силно, сразяващо слово:
порока да поразявам, да умилявам с песен.

1848


КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИ


***

Нелепо би било, а и безкрайно странно -
задгробното да населяват старци и старици.

1900


АЛЕКСЕЙ АПУХТИН


ОРФЕЙ И ПАЯК

Събраха се приятели да слушат песента предсмъртна на Орфей.
Нагло ругаейки, с викове, внезапно показа се паяк.
Приятелите веднага вкупом след паяка хукнаха…
Тъжно на камъка сам песента си завърши Орфей.


АЛЕКСАНДЪР АМФИТЕАТРОВ


АФОРИЗМИ

1.

Векът ни - тайнствен и пъстър маскарад по мрак…
Такъв ни в приказка, ни в песен се намира!
Умът отдавна е надянал премяна на глупак,
а глупостта със маската на ум пък дефилира!

2.

Ако си истински поет,
спести ни ранните истерии.
Твори, но само без превзетост
и не пиши мистерии.

Не по-късно от 1912


ФЬОДОР ТЮТЧЕВ

* * *

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
         Пройдет ли обморок духовный?

         Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
         Мне благодатью ты б была-
Ты, ты, мое земное провиденье!…

Апрель 1851

* * *

Дума за думой, волна за волной-
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь - в заключении, там - на просторе,-
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой.

14 июля 1851

СПИРИТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Дни настают борьбы и торжества,
Достигнет Русь завещанных границ,
     И будет старая Москва
Новейшею из трех ее столиц.

Между осенью 1853 и весной 1854

* * *

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой-
Теперь ты сделалась лакейской.

1850-е годы.

НИКОЛАЙ ЯЗИКОВ

МОЛИТВА

Молю святое провиденье:
Оставь мне тягостные дни,
Но дай железное терпенье,
Но сердце мне окамени.
Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовой
Доходит целый к берегам!

ИЗ „НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ”

1. РАВНОВЕСИЕ

О мирный селянин! в твоем жилище нет
Ни злата, ни сребра; но ты счастлив стократно:
С любовью, с дружбой ты проводишь дни приятно,
А в городе и шум, и пыль, и стук карет!

ЭПИГРАММА

Виновный пред судом парнасского закона
Он только: неуч, враль и вздорный журналист,
Но …. лижущий у сильного шпиона
Он подл, как человек, и подл, как ……

ЭЛЕГИЯ

На горы и леса легла ночная тень,
Темнеют небеса, блестит лишь запад ясный:
То улыбается безоблачно-прекрасный
Спокойно, радостно кончающийся день.

ДМИТРИЙ ТРИЛУННИ

ВОПЛЬ СОВЕСТИ

Один в глухую ночь, среди пустынных мест,
Как хитрый, робкий тать свершил я злодеянье;
Его мольбы никто не слышал… кроме звезд!
Почто ж мне страшно их безмолвное сиянье?

Не позднее 1830

МОЯ МОЛИТВА

Пошли мне, милосердый Боже,
Всегда насущного кусок,
Чтоб я дышать в сем мире мог
Без покровительства вельможи.

Не позднее 1830

КОНСТАНТИН БАХТУРИН

АВТОЭПИГРАММА

Бахтурин, переплыв чрез Ахерон
И выпрыгнув из лодки,
Тотчас же спросит: “Эй, Харон!
Где здесь трактир, чтоб выпить водки?

АЛЕКСЕЙ КОЛЦОВ

ПЕСНЯ СТАРИКА

Оседлаю коня,
Коня быстрого,
Я помчусь, полечу
Легче сокола.
Через поля, за моря,
В дальню сторону…

ДУМА ДВЕНАДЦАТАЯ

Не может быть, чтобы мои идеи
Влиянья не имели на природу.
Волнение страстей, волнение ума,
Волненье чувств в народе -
Всё той же проявленье мысли.
Небесный свет перерождает воздух,
Организует и живит эл’ементы
И движет всем - по произволу духа.

1840

КОНСТАНТИН АКСАКОВ

***

Помнишь ли ты, помнишь ли ты?
Здесь по весенним долинам цветы,
В полдень торжественный шум водопада,
Звуки рожка и бродящее стадо,
Лёгкий румянец вечерних небес,
Звёздную ночь и задумчивый лес, -
Помнишь ли ты?

Помнишь ли ты, помнишь ли ты?
Чудные светлые детства мечты,
Счастье с улыбкою, с радостью вечной,
Игры, забавы той жизни беспечной,
Детства прекрасного ясные дни,
Облаком лёгким промчались они, -
Помнишь ли ты?

1836

НИКОЛАЙ СТАНКЕВИЧ

ЭКСПРОМТ
(ПО ПРОЧТЕНИИ СТИХОТВОРЕНИЙ КОЗЛОВА)

С прекрасною и твердою душой,
С покорностью прияв судьбы веленья,
Умел он вознестись над грозною судьбой
И в бедствии нашел источник вдохновенья.

1829
Воронеж

АЛЕКСЕЙ К. ТОЛСТОЙ

***

Как селянин, когда грозят
Войны тяжелые удары,
В дремучий лес несет свой клад
От нападенья и пожара,

И там во мрачной тишине
Глубоко в землю зарывает,
И на чешуйчатой сосне
Свой знак с заклятьем зарубает,

Так ты, певец, в лихие дни,
Во дни гоненья рокового,
Под темной речью хорони
Свое пророческое слово.

1858

МАДОННА РАФАЭЛЯ

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила;
Любовь небесная затмила
Её земную красоту.

А Он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперёд - и ясным оком
Голгофу видит пред собой.

1858

ФЬОДОР МЮЛЕР

МНЕ ВСЁ РАВНО

Мне всё равно, страдать иль наслаждаться,
К страданьям я привыкла уж давно.
Готова плакать и смеяться,
Мне всё равно!

Мне всё равно, враги ли мне найдутся,
Я к клеветам привыкла уж давно.
Пускай бранят, пускай смеются,
Мне всё равно!

Мне всё равно, сердечная ль награда,
Любовь забыта мной давно,
Меня не любят? И не надо!
Мне всё равно!

1859

ЯКОВ ПОЛОНСКИ

* * *

С колыбели мы, как дети,
Вплоть до смертного одра,
Ждем любви, свободы, славы,
Счастья, правды и добра.
Но в любви мы пьем отраву,
Но свободу продаем…
Клеветой марая славу,
Мы добро венчаем злом! -
Счастьем вечно недовольны,
Правдой вечно смущены,
В тишину мы просим бури,
В бурю просим тишины.

1884

АПОЛОН МАЙКОВ

* * *

Уйди от нас! Язык твой нас пугает!
У нас сердец восторженный порыв
Перед твоим бездушьем замирает -
Ты желчен, зол, самолюбив…
Меж тем как мы из жизненного мрака.
Стряхнувши прах вседневной суеты,
Вступаем в царство света - сзади ты
За икры нас кусаешь, как собака.

1852

ФИЛАНТРОПЫ

Они обедали отлично:
Тепло вращается их кровь,
И к человеку безгранично
Их разгорелася любовь.

Они - и мухи не погубят!
И - дай господь им долги дни! -

Мне даже кажется, что любят
Друг друга искренно они!

Октябрь 1853

***

Еще я полн, о друг мой милый,
Твоим явленьем, полн тобой!..
Как будто ангел легкокрылый
Слетал беседовать со мной, -

И, проводив его в преддверье
Святых небес, я без него
Сбираю выпавшие перья
Из крыльев радужных его…

1852

***

Ты понравиться желаешь
И для женщин открываешь
Глубину своей души.
Видно женщин ты не знаешь -
Просто, братец, их смеши.

Середина 1850-х годов

* * *

Меня ты не смутила,
Мой друг, своим письмом.
Грозишь со мной всё кончить -
И пишешь - целый том!

Так мелко и так много…
Читаю битый час…
Не пишут так пространно
Решительный отказ!

1857

К СТАТУЕ НИОБЕИ

Из греческой антологии

Гнев Зевеса обратил
Ниобею в хладный камень, -
Но художник снова влил
В глыбу камня жизни пламень.

Вторая половина 1870-х годов

* * *

Не говори, что нет спасенья.
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе бог.

1878

***

Пишешь сатиры? - Прекрасно. Бичуешь порок? -
                                                                 Превосходно.
Значит: ты лучший из нас? Ты - добродетельней всех?

1878

***

Смерть есть тайна, жизнь - загадка:
Где ж решенье? цель? конец?
Впереди - исчезновенье -
Иль бессмертия венец?

1889

ИВАН АКСАКОВ

СМОТРИ! ТОЛПА ЛЮДЕЙ НАХМУРИВШИСЬ СТОИТ

Смотри! толпа людей нахмурившись стоит:
Какой печальный взор! какой здоровый вид!
Каким страданием томяся неизвестным,
С душой мечтательной и телом полновесным,
Они речь умную, но праздную ведут;
О жизни мудрствуют, но жизнью не живут
И тратят свой досуг лениво и бесплодно,
Всему сочувствовать умея благородно!
Ужели племя их добра не принесет?
Досада тайная меня подчас берет,
И хочется мне им, взамен досужей скуки,
Дать заступ и соху, топор железный в руки
И, толки прекратя об участи людской,
Работников из них составить полк лихой.

1846

МИХАИЛ ИЛ. МИХАЙЛОВ

МОЛЬБА

Что бы просил ты у Зевса, великого бога вселенной,
Если б из урны судеб жребий выбрать ты мог?
Дар сладких песен просил бы и сильно разящее слово:
Словом порок поражать, песнью сердца умилять.

1848

КОНСТАНТИН СЛУЧЕВСКИ

***

Нелепым было бы и бесконечно странно -
Селить в загробный мир старух и стариков.

1900

АЛЕКСЕЙ АПУХТИН

ОРФЕЙ И ПАЯЦ

Слушать предсмертные песни Орфея друзья собралися.
Нагло бранясь и крича, вдруг показался паяц.
Тотчас же шумной толпой убежали друзья за паяцем…
Грустно на камне один песню окончил Орфей.

АЛЕКСАНДЪР АМФИТЕАТРОВ

АФОРИЗМЫ

1.

Наш век - таинственный и пёстрый маскарад, -
Такого не найти ни в песне нам, ни в сказке! -
Где ум давно надел дурачества наряд,
А глупость с важностью гуляет в умной маске!

2.

Когда ты истинный поэт,
Твори без фанаберий,
Не издавай свой юный бред
И не пиши мистерий.

Не позднее 1912