Поезия

ГЕРОЯТ НА НОВОТО ВРЕМЕ

Димитър Дънеков
Из „Питанки, чуденки, многоточия и прочие!” (2016)
ГЕРОЯТ НА НОВОТО ВРЕМЕ
Пъргав, здрав и жив!
Сит, че и преситен!
Бизнесът му - сив,
лайфът - колоритен!

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Валентин Димитров
СОЦИОЛОГИЯ
Понякога или почасово
общество сме безкласово,
но винаги и масово
население сме безгласово.

{Още»}

 
ВЪПРОС

Кольо Колев
ВЪПРОС
Студено е и тъмно във дълбокото.
Плиткото - от край до край огряно е.
Но пък може ли, кажете, локвата
да се мери… с океаните?

{Още»}

 
ИЗ „ТРЕПТЕНИЯ” (1967) - II

Костадин Крайнов
ВИСОТА
Под мене клисури
дълбоки тъмнеят.
Проблясват потоци.
Полянки цъфтят.

{Още»}

 
СВЕТИЛНИКЪТ

Крум Пенев
На М. М.
От днес нататък пътят ни един е.
До мен навсякъде ще бъдеш ти
и като сън животът ще премине -
дано в съня ни пролет да цъфти.

{Още»}

 
ИЗ МОИТЕ ТРОФЕИ

Иван Кирилов

НА СБОР!
На хълм плешив, где ветрени мелници
като в сън отпуснали крила,
се сбор тръби - и сенки на редици
занизаха се в нощната мъгла.

{Още»}

 
ИЗ ЦИКЪЛА „ПОСВЕЩЕНИЯ”

Стефан Станчев

1.
Ти си целувала горещо мойте прости стихове,
бленувала си радостта на синята поема -
благодаря за твоята любов от вечни мигове,
благодаря за оня миг, във който си родена!

{Още»}

 
КИТАЙСКА ПРИКАЗКА

Димитър Стойчев

Чанг-Су-Пей-Фу отдавна бе признат
по мъдрост пръв на тоя свят.
Но в речите си мъдри и правдиви
пред жълтите си братя родни

{Още»}

 
МАЙЧИНИ СЪЛЗИ

Георги Минев
Стоене, мой синко Стоене,
ти идеш от летни къшли,
защо си от мъка засенен,
какво, мой синко, боли?

{Още»}

 
ЛОДКА

Михаил Лермонтов
превод: Христо Радевски
ЛОДКА
Самотна лодка се белее
в мъглата, в синьото море…
Защо в страна се чужда рее,
какво тя в своя край презре?

{Още»}

 
ЛЮЛЧИНА ПЕСЕН

Михаил Юриевич Лермонтов
превод: Петър Горянски
ЛЮЛЧИНА ПЕСЕН
Спи ми, младенец прекрасен,
нанкай, нани-на.
В люлката ти поглед ясен
спряла е луна.

{Още»}

 
ДУШАТА

Сюли Прюдом
превод: Иван Карановски
ДУШАТА
В сърце ми, под чело ми, сявга бди
една душа, невидима кат вечност:
за тез, в кои съмнение роди,
аз пръскам щедро нейната сърдечност.

{Още»}

 
ЮЛИ

Николай Дялков
ЮЛИ
Светла нощ. С коси пшеничени.
С напев звънкав на чешма.
С топло време. За обичане -
там, под старата асма.

{Още»}

 
КАРДИОГРАМА

Виктория Катранова
КАРДИОГРАМА
Докосвам небето.
Не ме приземявай!
Там съм, където
сърцето остава.

{Още»}

 
ЕПИТАФИИ

Димитър Угрин
1.
На младини той кле се, че със чест
ще падне върху уличните барикади,
а ето, бедни мои братя, днес
за трийсет сребърника се продаде.

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Стефан Волев
ПРОЛЕТ
Днес вятърът приказва с лесовете.
Днес слънцето над всеки хълм блести.
Разюздан кон препуска низ полето,
а млад орел в простора чист лети.

{Още»}

 
СМЪРТТА НА ФУЛДЖЕР

Джордже Кошбук
превод: Станчо Лазаров

Вестител с вихрен кон препуска -
юздата стиснал във уста, -
приижда той, нараства страшно,
изпълва - целия! - степта.

{Още»}

 
В СТЪКЛОТО…

Вера Половинко
превод: Галена Воротинцева
***
В стъклото мрънка тих дъждец -
нощта го чува.
В беззвездни пусти светове
дъждът будува.

{Още»}

 
ЗЕМЯ, ЗАТОПЛЕНА…

Генадий Серебряков
превод: Димитър Гундов
***
На Владимир Чивилихин
Земя, затоплена
и небеса,
и слънчеви треви,
и борове смолисти,

{Още»}

 
ЛЮБИ МЕ, НЕ ЛЮБИ…

Генадий Серебряков
превод: Красин Химирски
Гадае момиче на тихия бряг,
цвят къса и в унес се чуди.
Листенцата падат подобно на сняг:

{Още»}

 
РОДИТЕЛИ

Уилям Мередит
превод: Красин Химирски
РОДИТЕЛИ
Какво ли е да се почувстваш ангел,
или по-скоро катерица - по-земна твар.

{Още»}

 
БДЕНИЯ

Ана Александрова
БДЕНИЯ
Бдение на гълъб, който чака
божия трошица…
На листата, трепнали във мрака
с полета на птица -

{Още»}

 
СТРАХ В ОЧИТЕ

Христо Филчев
СТРАХ В ОЧИТЕ
Във топлите легла жени ни викат:
професори и астрономи на душите…
Земята се върти и страх в очите никне,
през час децата за света ни питат,

{Още»}

 
КОЛКО Е ХУБАВ ТОЗИ СВЯТ

Елена Алекова
Псалом ХV
Колко* е хубав този свят.
Колко е прекрасен.
С планините, които си издигнал.

{Още»}

 
СКАЛА ПОД ВОДОПАДА

Иван Бориславов
СКАЛА ПОД ВОДОПАДА
Скала под водопада!
Шемет от сезони, облаци и небеса,
от рождества и смърт
над тебе буйства неизменно.

{Още»}

 
ИЗ „ЗЛАТЕН СНОП” (1962)

Николай Стайков
РОЙ ОБЛАЦИ
И днес рой облаци блестят
под синия небесен купол.
Ще кажеш - купчини от цвят
невидим вятър е натрупал.

{Още»}

 
ВИНОВНИЦИ

Едуард Асадов
превод: Галена Воротинцева
ВИНОВНИЦИ
В часовете на ревност, под товар от обиди,
интересно е всъщност - кого ли виним?
И сме склонни да видим вини уродливи
не в любимите наши, а в съперник един.

{Още»}

 
БАЛАДА ЗА ПРЕДГРАДИЕТО

Добриша Цесарич
превод: Иван Рудников

… И лее на ъгъла петролната лампа
светлина червеникавожълта
над блато дълбоко край стара ограда
и над две-три цигли на пътя.

{Още»}

 
ДЯДО И ВНУЧЕ

Красимир Машев
ДЯДО И ВНУЧЕ
- Нагласата на слънчогледовите пити
най-вече за хора се отнася, мило чедо. -
А който иска в живота да се окопити,
трябва да заприлича първо на говедо…

{Още»}

 
НОЩ В БАРА

Крум Вълков
НОЩ В БАРА
(Натюрморт)
В балетна премяна, уханна, Татяна пияна мълчи
и в мен без надежда - под вежди поглежда и свежда очи.
Тя знае, че бае сега е случаен, окаян и клет
(дотътрил се тука, почукал наслука) - за скука клиент.

{Още»}

 
ЗЛОБОДНЕВИЕ

Димитър Дянков-Несретник
ЗЛОБОДНЕВИЕ
С тържества, изложби и събрания
с гръмогласни словоизлияния,
винаги гарнирани с „ура”
розовият май на ученичките,

{Още»}

 
УГАСНАЛИ ЗВЕЗДИЦИ…

Бойчо Липовски
В памет на Н. М. Ангелову
Угаснали звездици, кой ги знай
кога, в кои далечни времена,
а на земята и до днеска грей
вълшебната им светлина:

{Още»}

 
ЗОРА ПУКВА

Петар Прерадович
превод: Бойчо Липовски
ЗОРА ПУКВА
Мина среднощ - кой ме буди
по туй време от съня ми?
На дядови гусли чудни
струните играят сами,

{Още»}

 
МЕСЕМВРИЯ

Никола Миркович
превод: Асен Разцветников
Гнетят стените и вълните.
Рушат се черквиците свити,
и къщиците и душите
потъват в сън.

{Още»}

 
НАД ПЛУГА

Коста Петрович
превод от сръбски: Христо Цанков-Дерижан
Огромно слънце небеса пробожда,
разляло се, и шиба в знойна нега
земята с огън. Бавно се разхожда
тих спарен въздух. Жега.

{Още»}

 
ЗВЕЗДИТЕ НА КРЕМЪЛ МАКАР ДА НЕ ГРЕЯТ

Виктор Верстаков
превод: Красимир Георгиев
ЗВЕЗДИТЕ НА КРЕМЪЛ МАКАР ДА НЕ ГРЕЯТ
Звездите на Кремъл макар да не греят,
макар над Москва да кръжат врани в лен…
Но щом за Русия докрай не живеем,
то нека за нея сега да умрем.

{Още»}

 
В ПАМЕТ НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Олег Шестински
превод: Стефан Бесарабовски
В ПАМЕТ НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ
Поетите в България
са доблестни певци -
поетите в България
са винаги борци.

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА

Людмил Симеонов
ЗАВРЪЩАНЕ У ДОМА
От тъмно не превила крак, чевръсто
за гостенина мама се разшета,
разчупи хляба с отмалели пръсти,
извади чисти чаши от бюфета,

{Още»}

 
СЕПТЕМВРИЙСКА БАСНЯ

Тихомир Йорданов
СЕПТЕМВРИЙСКА БАСНЯ
Във спешната ни медицина
чудак докараха зарана.
Опитвал в градската градина
да бутне паметника с рамо.

{Още»}

 
ЗРЕЛОСТТА МИ КАЗА…

Иван Енчев
ЗРЕЛОСТТА МИ КАЗА…
И тъй, душа, бъди корава:
все още пътят ни е крут…
Встрани от суета и слава -
научихме какво е труд!
Иван Николов

{Още»}

 
НОВИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Драгни Драгнев
НЕДЕЛЯ В КАФЕНЕТО
Хубаво е някъде към обед между десет и тринайсет
да почесваш стара болка под сърцето.
Глътката горчи и самодиви във косите си разнасят
от земята до небето на живота медения месец.

{Още»}

 
ПРЕД РАЗПЯТИЕТО

Бленика
Лежиш ти обезсилена в праха от мъка -
връз тебе капе топлата му кръв -
и чакаш с вековете да замлъкне
последната вълна от вълча стръв.

{Още»}

 
ЖЕЛАНИЕ

Кирил Гюлеметов
ЖЕЛАНИЕ
Дайте ми чертог вълшебен,
гдето в мраморните зали
пей игривий шадраван
и пилее бисер дребен.

{Още»}

 
ЛЮБОВ И ПАРИ

Георги Сърненски
ЛЮБОВ И ПАРИ
Една приятна юнска вечер
пристигна тя от път далечен;
погледна ме със поглед нежен
и аз - самотен, безпощаден -
възкръснах весел и сърдечен…

{Още»}

 
ПОРОК ЛИ Е ИЛИ НЕ?

Георги Караиванов
ПОРОК ЛИ Е ИЛИ НЕ?
Уважавам мъдростта;
тя е слънце над света,
но и тя комай обръгва,
че понякога послъгва!

{Още»}

 
ЩАСТИЕТО

Георги Савчев
ЩАСТИЕТО
За своето щастье тъгувам,
но то е в незнайни страни. -
Без мачти към него аз плувам,
игра съм на бурни вълни…

{Още»}

 
ЕСЕННИ ЕЗЕРА

Димитър Симидов
1.
Огледали безслънчев небосвод,
безмълвни, безмятежни като песен -
над вас в последна радост заигра

{Още»}

 
АКОРД

Христо Силянов
Клавишите трептяха. Белоснежни
по тях играяха твоите ръце.
И звукове таинствени и нежни
унисаха помамено сърце.

{Още»}

 
ЕЛЕГИЯ

Георги Михайлов
ЕЛЕГИЯ
Аз рано потеглих, преди да разсъмне -
без мъка простих се със родната степ -
че мене очакваха друмите стръмни,
които извеждат на върха, при теб.

{Още»}

 
АНГЕЛ

Михаил Юревич Лермонтов
превод: Георги Михайлов
В среднощ по небето си ангел летял
и тихо той песен си пял.
С трепет звездите и месец в захлас
там слушали ангелский глас.

{Още»}

 
КЪМ ДАЛЕЧНАТА ЛЮБИМА

Леонид Кузубов
превод: Иван Николов

КЪМ ДАЛЕЧНАТА ЛЮБИМА
Свисти синигер тънко и безгрижно.
Открит за всички ветри е лесът.
И младостта, като хвърчило книжно,
поема с облаците в дълъг път.

{Още»}

 
ПРЕЖИВЕНИТЕ ГОДИНИ

Евгений Примаков
превод: Елка Няголова
Със спазъм в гърлото, със спазъм в гърлото
са преживените години.
От радост - спазъм, или от мъка - сгънат,
от сватби и разводи диви.

{Още»}

 
ВЪПРОСИ

Трифон Митев
ВЪПРОСИ
Нали по камъните сини
се стига Седмото небе?
Реката Тунджа ли излива
води през моето сърце?

{Още»}

 
ИЗ „ВИСОКО БЕСИЛО” (1992)

Стефан Фурнаджиев
***
Трап.
Дълбок трап.
За дървени въглища.
И за българи…

{Още»}

 
ДЪЩЕРИЧКИ

Александър Вертински
превод: Галена Воротинцева
ДЪЩЕРИЧКИ
Херувимчета две вече имам!
Посред бял ден сдобих се със тях.
Над каквото до днес се надсмивах
днес ми дава криле и размах.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА

Любомир Дойчев
Нима не ще е в твой семеен интерес
жена си често да завеждаш във бирария?
Тогаз купи си незабавно, още днес,
билети от държавната лотария.

{Още»}

 
ЧАКАЙКИ ИСТОРИЯТА

Звонко Танески
превод: Лалка Павлова
ЧАКАЙКИ ИСТОРИЯТА
Пред краката ми - седи пес и нервно маха опашка,
вдигнал в очакване глава към мене,
аз пък съм изпружил врат
и гледам звездите над мене.

{Още»}

 
АПЕТИТ

Донка Колева
АПЕТИТ
Кашата в пахара
лапваме за миг…
Житото в хамбара -
около шиник!

{Още»}

 
ИЗ „ХЛЯБ, ЗАМЕСЕН С ЛЮБОВ” (1968)

Михаил Берберов
СРЕДНА ГОРА
Среден път няма в Средна гора.
Към баща,
към сестра
и към майка
се спускат хайдушки пътеки.

{Още»}

 
WALD DER IDIOTEN

Нино Николов
(Гората на идиотите)
В двореца са пирували избраните.
От завист криво смял се е света.
А тук са бягали

{Още»}

 
ЖАЛБА

Асен Калоянов

ЖАЛБА
Росна китка
носи Митка;
хем я носи,
хем се коси.

{Още»}

 
БАСНЯ

Кирил Маджаров
Живееше в една горичка
едно семейство таралежи,
то бе с изпитани привички
и без особени стремежи.

{Още»}

 
РАЗДИПЛЯТ СЕ, ПРОСВЕТВАТ…

Панайот Керемидчиев
***
Раздиплят се, просветват
на ранните пробуди
коприните изткани

{Още»}

 
ПИЛИГРИМ

Фридрих Шилер
превод: Йосиф Фаденхехт
(Алегория)
В дълъг път се аз отправих,
в пролетта си още бях;
бащиний си дом оставих -
веселби, игри и смях.

{Още»}

 
ОДА ЗА ЛЪЖАТА

Анастас Стоянов
Макар да не сме от кол и въже,
макар да сме люде на 13 века,
в България днеска всеки ни лъже,
и майсторски лъже човека.

{Още»}

 
БЪЛГАРИЯ

Виолета Бончева
БЪЛГАРИЯ
Това е земята, която разсича небето с върхове зелени,
това е земята, чийто гръб прекосяват бели реки,
това е земята, чийто пулс отброяват моите вени,
рождената люлка на нашите прадеди.

{Още»}

 
ОБРАТНО КЪМ ДЖУНГЛАТА

Димитър Дънеков
Из „Питанки, чуденки, многоточия и прочие!” (2016)
ОБРАТНО КЪМ ДЖУНГЛАТА
Лишим ли се от идеали,
пътеките натам са магистрали.

{Още»}

 
АПОСТРОФИ

Венцислав Бойчев
По заглавия познати -
разни случки припознати
По Ал. Константинов
НЕ ДАЙ, БОЖЕ, СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДА
- Мигом си променя мирогледа.

{Още»}

 
ПРЕМЪЛЧАНОТО

Иван Маринов
На кръст не съм разпъван от каприза,
не съм държан от суетата в плен,
но все ме стяга като тясна риза
неказаното, премълчаното за мен.

{Още»}

 
НА ГОСТИ ВИ ИДЕМ

Стилиян Чилингиров
НА ГОСТИ ВИ ИДЕМ
На гости ви идем, скъпи руски братя,
от Витоша, Рила, стария Балкан;
на гости - да паднем в вашите обятя
със поглед от сълзи радостни залян.

{Още»}

 
ЛУНЕН БЛЯСЪК

Пол Верлен
превод: Николай Лилиев
Душата ми изискан е пейзаж,
сред който никнат маски, бергамаски;
на лютня свирят те, но тъмний паж
на печалта ридай под тия краски. -

{Още»}

 
ИМПУЛСЪТ

Робърт Фрост
превод: Кръстьо Станишев
Самотно бе за нея тук,
откакто те
дойдоха двама в пустошта
и без дете.

{Още»}

 
ЩЕ БЪДЕШ ЛИ ЛЮБОВ ЕДНО ДЪЛГО СБОГОМ…

Педро Салинас
превод: Виолета Бончева
***
Ще бъдеш ли любов
едно дълго сбогом,
което няма край?

{Още»}

 
ИЗ „БУМЕРАНГ” (2016)

Максим Максимов
ЗАЛЕЗ
Избиха кучетата.
Представяте ли си -
село без кучета?

{Още»}

 
ДЪЛГО ЛИ ЖИВЕЯ…

Иван Парашкевов
***
Дълго ли живея, още парят ли ръцете ми?
Взрив стаен не е ли цветето?
Добър вечер, нови и обречени,
преоткрити мои, пренасечени.

{Още»}

 
ИЗ „КОРЕНИ” (1964)

Иван Давидков
ТЕ ИДЕХА С КАЛПАЦИТЕ СИ СУРИ
Те идеха с калпаците си сури
под воя на огромни ветрове
и влизаха в картини и гравюри,
и стихове.

{Още»}

 
ИЗ „ПЕСНИ ОТ ГРАНИТ” (1958)

Николай Стайков
НА КОЛЕЛА
Прочутият древен мъдрец Настрадин
веднъж се излягал щастливо
в градината, цяла обрасла в пелин,
и смучел лулата лениво.

{Още»}

 
ИЗ „ПЕСНИ И ПОЕМИ” (1957)

Алеко Пламенов
В ДЪЛБОКИТЕ НОЩИ
Имам нещо да казвам на хората, дар да им дам,
да оставя в сърцата им спомен и светеща диря,
но дали ще успея, ще имам ли време, не знам -
бягат вихрено дните и с тайна тревога се взирам.

{Още»}

 
УВЯХНА ТЯ…

Сирак Скитник
***
Увяхна тя…
В нощ неспокойна, тъмна - снежна лилия
разцъфна в моето сърце…

{Още»}

 
ПРЕД БУРЯ

Стефан Волев
ПРЕД БУРЯ
Родино, чуй, в горите диви
бунтовно вихърът реве;
и виж морето с буйна грива
разбива свойте брегове.

{Още»}

 
ВРАТАТА ОТВОРЕНА…

Владимир Малаховский
превод: Владимир Стоянов
***
Вратата отворена, черният пламък на пътя
облизва ботушите също тъй черни и груби.
Пътеката ляга под мене. На нея ще стъпя.
А предната стъпка събира и стъпките други.

{Още»}

 
С КОГО ДА ТИ ИЗМЕНЯМ АЗ?…

Галина Гампер
превод: Тихомир Йорданов
***
С кого да ти изменям аз? Със стих нечакан?
Но стиховете, колкото ги има,
пристигат все нечакани из мрака.

{Още»}

 
ЛЕНИНГРАД

Галина Гампер
превод: Марко Марков
Как ти си чист, измит, просторен,
повдигнат от вълна крилата.
Мостовете ти - стълби корабни.
Два сфинкса дремят на кърмата.

{Още»}

 
ПУСКАМ ПТИЦИТЕ

Мустай Карим
превод: Младен Исаев
Завърших всичко. Край на суетата,
остана тя зад мене там отвъд.
И ето под лъчите на зората
аз пускам птиците от мойта гръд.

{Още»}

 
ТАМАРА

Михаил Лермонтов
превод: Григор Ленков
ТАМАРА
И там, дето Терек се мята
в Дарялската зла теснина,
на черна скала сред мъглата
чернеела кула една.

{Още»}

 
ПОГРЕШЕН АДРЕС

Збигнев Нидзвецки Равич
превод: Ваня Ангелова
ПОГРЕШЕН АДРЕС
През целия си живот
я чакаме
мечтаем за нея
гадаем

{Още»}

 
СЕПТЕМВРИ

Иван Ненов
СЕПТЕМВРИ
Вали бездомен дъжд и хлипа
край нас досущ като хлапе.
Известна местна мутра с джипа
площада с пълна газ мете.

{Още»}

 
ГОДИНАТА Е БРЕМЕННА СЪС ЕСЕН…

Елена Вълкова
Из книгата под печат „Времето по Вивалди”
***
Годината е бременна със есен,
тя ще ме гледа като остарея -
надява се човекът, че е вечен
и светли бъднини ще го огреят.

{Още»}

 
ЗАПАЗЕНИ ДУМИ

Ваня Вълкова
На опакото на ръкава пише
думи,
не-изтрити, не-протрити

{Още»}

 
ЦИРК

Фикри Шукриев

Из „Търся ви насън. Събрани стихотворения” от Фикри Шукриев,
съставител Владимир Стоянов, изд. „Славена”, 2011 г.
ЦИРК
Изплющя камшик.
Цирковият лъв прескочи
огнения обръч.

{Още»}

 
МАДОНА

Александър Сергеевич Пушкин
превод: Красимир Георгиев
МАДОНА
Картини на старинни майстори събрал,
да украся желаех своята обител,
за да се чуди суеверно посетител,
от познавачите цената им разбрал.

{Още»}

 
ПАРУС

Михаил Лермонтов
превод: Константин Коняров
Самотен парус се белее
далече в сините води…
Нима по чужди край копнее?
Нима заряза дом, деди?

{Още»}

 
КЪДЕ СИ, КУКУВИЦЕ…

Юрий Ковязин
превод: Георги Ангелов
* * *
Къде си, кукувице,
лятото дойде,
а ти мълчиш.

{Още»}

 
УХАЕ ТАЗИ НОЩ

Татяна Аксьонова
превод: Владимир Стоянов
УХАЕ ТАЗИ НОЩ
Ухае тази нощ със пролетно дихание,
сърцето е притиснато от ласкава тревога.
И сънищата чезнат - прозорец във изгнание,
звездиците изплуват от нощната утроба.

{Още»}

 
ОГЪНЯТ

Роберт Рождественски
превод: Кръстьо Станишев
Гаснеше като човек, без вик…
Уморено стихваше

{Още»}

 
ИЗ „КРЪГОМ НА ПЕПЕРУДИТЕ”

Петър Марев

„Майко, времето е такова, че човек не е сигурен в утрешния ден, затова сключих застраховка „Живот”, ако се случи нещо с мен, да имаш с какво да поминуваш.”

{Още»}

 
МОЯТ РОД

Нико Стоянов
„И все тъй българи ще бъдем!…”
Андрей ГЕРМАНОВ
Бих, може би, проклел отдавна
и оня век, и оня ден,
когато прадядо ми бавно
повдигна своя бял остен.

{Още»}

 
ИЗ „ТРЕТАТА ПЛАНЕТА” (1971)

Николай Христозов
РОДИНА
Аз може би съм ням от много мисли.
От много звуци моят стих мълчи.
Преваля нощ.

{Още»}

 
ИЗ „МОИТЕ ПРОЛЕТИ И ЗИМИ” (1968)

Георги Струмски
СИЛА
Той умирал.
Но знаел - там чакат,
него с вяра го чакат в нощта.
И човекът се вдигнал на лакът.

{Още»}

 
ТРЕПЕТИ

Николай Марангозов
Има радостни срещи, които
се повтарят, но всякога нов
е възторгът в сърцето честито -
подновява се стара любов.

{Още»}

 
ПРИ ГРОБА НА ТАТКО

Виктор Верстаков
превод: Красимир Георгиев
ПРИ ГРОБА НА ТАТКО
При гроба на татко се скрих,
край руска рекичка надвиснал.
От евтино винце отпих.
Към плочата буза притиснах.

{Още»}

 
СКИТАНЕ

Алексей Филимонов
превод: Владимир Стоянов

СКИТАНЕ
Духовно свиждане очаквам с теб в изгнание.
Затворен, унижен е белият ми скит.
Крила размахва гарванът за назидание
и явно негов отклик е шумящият ракит.

{Още»}

 
МРЕЖА

Димитър Осинин

Ранни стихове
МРЕЖА
Тя иде пак - приветна и опасна -
о, загърни ме в детска чистота,
и нека ужасите на плътта,
в невинността ти плахо да угаснат.

{Още»}

 
КИЛИМ

Стефан Георге
превод: Димитър Осинин
КИЛИМ
Треви, животни, хора тук в безкрайно
и чудновато се единство сплели,
и сини лунни сърпове замайно
сред звездни рояци в игра замрели.

{Още»}

 
ПОД ЗВЕЗДИТЕ

Конрад Фердинанд Майер
превод: Боян Ангелов
ПОД ЗВЕЗДИТЕ
Кой в слънцето лети, един син земен,
размахал огнен бич над впряг безвремен;
кой в пламъка гори за цел далечна
и с вяра е обвил звезда предвечна?

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Христо Черняев
ВАНГЯ
Между тополите течеше Струма
и носеше водите си на юг,
а ние стъпвахме по ланска шума.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Борислав Ганчев
ЗЪНН ЗА СЪН
Зънн - звъни звънче припряно.
За училище е време!
За съсловие избрано
пък - по банките да дреме.

{Още»}

 
ИЛИАДА

Невена Борисова
ИЛИАДА
Съмва се, докато чета „Илиада”. И
мислите като сенки на Стикс пробягват между хола,
спалнята и Троя. Мръсносиньо е небето на утрото,
като пред поредната битка. Къде си, розовопръста Зора?

{Още»}

 
ИЗ „МЪЖКА ПОСТЕЛЯ” (1984)

Димитър Милов
ЗЕМЯ
Навярно само пръст корава
без нас ще си останеш ти.

{Още»}

 
ИЗ „ГЕРГЬОВСКА ЛЮЛКА” (1966)

Георги Данчев
ЖАЖДА
на тате
Как жадувам коляно да свия
до трикракото столче и пак
ненаситно да пия, да пия
песента ти за оня юнак,

{Още»}

 
СТИГА ДУМИ!

Цанко Церковски
СТИГА ДУМИ!
Стига думи, стига плач,
стига сълзи лицемерни.
Сит е горкият орач
на одумки злонамерни!

{Още»}

 
БАЩИНАТА КЪЩА

Кастус Киреенка
превод: Найден Вълчев
БАЩИНАТА КЪЩА
О, колко зали, грейнали в позлата,
и колко, и какви дворци видях,
а как над всички бащината хата
стои пред мен, по-хубава от тях.

{Още»}

 
ИЗ „МЕД”

Тонино Гуера
превод: Георги Ангелов
ПЕСЕН СЕДМА
Жената на Пидио
переше в събота,
а той се появяваше по обед -
да й помогне с изстискването на бельото.

{Още»}

 
ИЗ „КЪЩА БЕЗ ПОКРИВ” (1999)

Анелия Янковска-Сенгалевич
ТИШИНА
Тя седи на стол от слама с чехли с алена ивица.
Върху двете дръжки с лакти артистично се обляга.
Шията й - крехко стръкче бледият си нарцис пази
и облъчва с тънък мирис всяка вещ във тази стая.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Диана Павлова
***
„- Какво правиш?
- Стоя и гледам как вали дъждът…”
Стоя и гледам как дъждът вали…
Витрината и аз сме съвършени -
от порцелан, за да не ни боли -
в окото на небето отразени.

{Още»}

 
СРЕЩА НАПРОЛЕТ

Кирил Барски
превод: Елка Няголова
Съжалява,
че жълтее
вече трепетликата.

{Още»}

 
БЯХ КИПАРИС…

Шамс Лангеруди
превод: Георги Ангелов
***
Бях кипарис.
В моята сянка седяха,
ядяха и спяха.

{Още»}

 
ВИДЯХ ДНЕС…

Рафаел Мовсесян
превод: Георги Ангелов
***
…видях днес
как плаче безръкият;
и сълзите му течаха.

{Още»}

 
ТИХА ИЗПОВЕД

Лозан Такев
Живея в един склад.
Склад за кашони.
Сред пакетчета с надписи точни и прашни…

{Още»}

 
ОРФЕЙ В КОЛХИДА

Красин Химирски
поема
Орфей е най-великият певец и музикант на древността. Той е син на тракийския цар Еагър и музата на епическата поезия Калиопа. Сам повелителят на изкуствата Аполон му връчил златната лира, а майка му го научила да свири на нея и му дала прекрасния глас.
Баба Ванга винаги е твърдяла, че Орфей е тракийски българин.

{Още»}

 
ОБЕЩАНИЕ

Веселин Делчев
Кога да се завърна от Америка?
Когато дървеният дом сред Колорадо
заскърца като плевнята на дядо?

{Още»}

 
ВАЛС С ТАТКО

Теодор Рьотке
превод: Христина Керанова
Уискито в дъха ти
можеше малко момчe дa замаe;
но аз бях до смърт упорит и
лесно не бе тоз валс да играем.

{Още»}

 
СЪН ЗА ЛЕВСКИ

Таньо Клисуров
СЪН ЗА ЛЕВСКИ
Сънувах Къкринското ханче. Заптиите.
Плета. И там навущата развървени
на Онзи, който с лъвски скок излитна
из своята епоха робска, кървава…

{Още»}

 
ПИАНИСТКАТА

Янко Димов
ПИАНИСТКАТА
Тя ще влезе тихо
в стаята позната
и под десет пръста,

{Още»}

 
КЪМ АХАТЕС

Вилхелм Кюхелбекер
превод: Янко Димов
КЪМ АХАТЕС
Ахатес, Ахатес (1)! Ти чуваш ли глас,
зовящ ни към подвиг в съдбовния час?
Мой пламенни друже, ела -
в свещения бой да развеем крила!

{Още»}

 
ТЕОРИЯТА НА ВСИЧКО

Татяна Явашева
Из подготвената за печат стихосбирка „Чуй тишината”
ПРЕДДВЕРИЕ
Извървях дълъг път, пребродих много думи, докато стигна до мълчанието. До диханието на тишината. И до поезията, в която тя диша.

{Още»}

 
ПОСВЕЩЕНИЕ

Илко Капелев
ПОСВЕЩЕНИЕ
Едно щурче напряга сетни сили
сърцето ми с лъка да покори.
Без дъх остана, щурчо, да се силиш.

{Още»}

 
ИЗ „ВЪЛНЕНИЕ” (1961)

Пламен Цонев
ХАВАНСКА ПУРА
Подарък от моя кубински приятел
Хаванска пура.
Тя дими.
И с тебе ний не сме сами.

{Още»}

 
ПЪТЯТ, ПО КОЙТО НЕ ПОЕХ

Робърт Фрост
превод: Христина Керанова
Пътят раздвои ce в златистата гора
и натъжен, че не мога да тръгна и по двата
и пак да съм пътник един, стоях дълго така

{Още»}

 
ИТАЛИАНСКИ МОТИВИ

Димитър Чавдаров-Челкаш
ЗАВРЪЩАНЕ ОТ ГРАД СИЕНА
В Сиена ли бях?
Видях ли наистина
катедралата бяла,
изпълнена с хлад,

{Още»}

 
ЩЕ ДОЙДЕ КРАЙ

Петър Кишмеров
Балканът - чуй, народе мой, - говори
и те зове. - Вдигни се ти!
И с горд подем, към сините простори,
духът ти жадно нека полети!

{Още»}

 
ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ

Ваня Душева
ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ
Вятърът
се люлее
в люлката
на дъщеря ми.

{Още»}

 
ЛЯТО

Христо Кацаров
Аз по селски дните си живея.
Старите си навици отричам
и защото плодовете зреят,
Слънцето и лятото обичам.

{Още»}

 
МИГ

Крум Вълков
Идва миг и умира звезда, както хората мрат,
между многото други далечни звезди и планети.
Светлината обаче, от нея поела на път,
преди нея поела, и днес продължава да свети.

{Още»}

 
ИЗ „СТЕПНИ ПЕСНИ”

Рьоне Гийо
бележка и превод: Иван Кьосев
Рьоне Гийо (1900 - 1969 г.) е френски поет и писател, роден в Куркури (Франция). Познат е в Европа като един от най-популярните автори на детска и юношеска литература. Негови творби са преведени на повече от 17 езика.

{Още»}

 
ДЪЩЕРЯТА НА НОЩТА

Александър Михайлов
Аз срещнах я на улицата шумна.
Аз пих от устните й дъх на ром.
Затопли ни вълшебен огън, лумнал
в един крайречен, скрит в салкъми дом.

{Още»}

 
МЛАДА СТАРОСТ

Димитър Цанов
И се прокрадва в мене старостта.
Децата ли пораснаха внезапно
или се връща детството обратно
по лъскавия мост на мисълта?

{Още»}

 
БАЛАДА

Ставри Борисов
На Недьо Личев
И България, тази България
до болка твоя и наша -
ти я срещаш в дни пазарни,
парцалива и прашна.

{Още»}

 
ШИПЧЕНСКА ПЕСЕН

Карол Николов
На хайдут Пеньо Шипкалията
Няма да забравим шипченския сблъсък.
Няма да забравим подвига велик.
Българи и руси турци ще отблъскват,
ще отбиват с ярост всеки фанатик.

{Още»}

 
МАДОНА

Георги Струмски
Мамо,
колко си хубава,
мамо - като светица, но по-добра.

{Още»}

 
СЛЪНЦЕ

Иван Мирчев
Ний спираме пред къщата, където
потъналото слънце преди малко
ни гледаше с възпалени очи.

{Още»}

 
БАЩИН ЗАВЕТ

Александър Кипров
БАЩИН ЗАВЕТ
Да бъдеш горд и силен в живота, сине,
и през главата ти каквото и да мине,
не се оплаквай, а понасяй със търпение
и никогаж не давай в хората съмнение,

{Още»}

 
СЯНКАТА

Красимир Власев
СЯНКАТА
В памет на Николай Лилиев,
дългогодишен драматург на Народния театър
Понеже нищо в света не умира,
а само се трансформира

{Още»}

 
ДОКАТО БОЛИ НИ

Благо Прангов
ДОКАТО БОЛИ НИ
Пламти земята. В необятна подница
пече се грешният човешки род.
В горчивата сълза на Богородица
надеждата ни сляпо търси брод.

{Още»}

 
УТЕХА

Дафинка Станева
След бяг по тръни, по посоки птичи
разнищват ме въпроси във нощта:
дали не станах вятър безразличен -
с еднаква страст да галя и руша?

{Още»}

 
СЛОНИЗЪМ

Красимир Машев
СЛОНИЗЪМ
В литературния салон
предлагат ни да видим слон
не от Индия или Цейлон,
а по-голям - на духа.

{Още»}

 
БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК

Иля Виноградов
превод: Елена Алекова
БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
1. България
С блясък и шум ме посрещат Балканите:
крясък на чайки, кестени пламнали,
думите - ясни, светът - многостранен,
сякаш че шарен библейски ковчег.

{Още»}

 
ВЪЗПОМИНАНИЕ

Александър Сергеевич Пушкин
превод: Иван Вазов
Когато млъкне шумний ден и мрак
въз улиците глухи падне,
тогава часове настаят пак
за бденье, мисли безотрадни.

{Още»}

 
ПТИЦИ

Валентин Чернев
Идвам тука, край Дунав, през преспите бели,
идвам тук, при върбите и тези тополи,
за да видя добрите гнезда оцелели,
като черни гирлянди по клоните голи.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Петър Велчев
СЛЕД ДЕСЕТИ НОЕМВРИ 1989
Всички изпити невзети
и пиянствата студентски
обяви той - след Десети
за протести дисидентски.

{Още»}

 
СЕМЕЙНА ПРИВЪРЗАНОСТ

Тихомир Йорданов
СЕМЕЙНА ПРИВЪРЗАНОСТ
Домашната ми котка по устата
ме лизва влажно - нейната милувка
след като дълго зад вратата
е душила изутата обувка.

{Още»}

 
НЕ КАЗВАЙТЕ…

Семьон Надсон
превод: Павел Генадиев
***
Не казвайте ми вий: умря - той пак живей,
олтаря нек разбият - жарта ще да пламти,

{Още»}

 
НАЧУПЕНО НА ПАРЧЕНЦА

Бедри Еюбоглу
превод: Михаил Берберов и Хасан Карахюсеинов
Дървото цяло е
и светлината - цяла.

{Още»}

 
ЛЮБОВНИ КОПНЕНИЯ

Иванка Павлова
НЕПРОИЗНЕСЕНА МОЛИТВА
Обичай ме. За да откриеш, че съм хубава,
да заструи гласът ми водопадно,
да бъда в зноя северна прохлада,
в студа огнище, броня срещу удар.

{Още»}

 
ИЗ „ИСТИНА” (1967)

Людмила Исаева
ЕСЕННА ГРАФИКА
Везани полски шевици,
мрак и есенна пустота…
Падат издъхнали птици
в мрежите на дъжда.

{Още»}

 
ПРИ ЗНАМЕНАТА ОТ СЪПРОТИВАТА

Генадий Буравкин
превод: Найден Вълчев
ПРИ ЗНАМЕНАТА ОТ СЪПРОТИВАТА
Те са шити край огъня греещ,
под среднощни звезди и искри
и са донесли до нас в музея
дъха на закрилящите тъмни гори.

{Още»}

 
ЛИСТ ХАРТИЯ

Сергей Михалков
превод: Асен Босев
Обикновен хартиен лист!
Пред мен лежиш ти бял и чист.
Лежиш спокойничко така
ти, недокоснат от ръка!

{Още»}

 
СЛЕДОБЕД – ЧЕТИРИ ЧАСЪТ

Дамян Дамянов
СЛЕДОБЕД - ЧЕТИРИ ЧАСЪТ
Следобед. Четири часа.
Истерия. Звънят часовници.
И хукват армии чиновници
на лов за светли небеса.

{Още»}

 
ПЛИСКА

Николай Зидаров
Пробяга гущерче в тревата ниска!
С колони бели, с мраморни стени,
с тревясал, древен друм ме среща Плиска.

{Още»}

 
ПРЕД НОВО НАЧАЛО

Христина Борисова
ПРЕД НОВО НАЧАЛО
Прекършиха се сухите й клони…
Не, просто свърши старата година.
Натрупан сняг и снежен цвят се рони
над бялото на зимната градина.

{Още»}

 
ИЗ „ПРИ ТЕБЕ СЕ ВРЪЩАМ” (1969)

Станчо Лазаров
СЪЗВУЧИЕ НА БУРЯТА
Ти страдаш,
океан,
пленен
в окови,
в брегове от кремък.

{Още»}

 
ХАРОЛД

Лудвиг Уланд
превод: Юлий Розентал
На бързий кон юнак Харолд,
боеца белобрад,
в гората тъмна, при луна
навлиза с свой отряд.

{Още»}

 
ЛИРИЧЕСКИ ИЗПОВЕДИ

Иванка Павлова
РАЗГОВОР С МОЕТО БЮРО
Тебе те докараха насила,
мене ме научиха да се насилвам.

{Още»}

 
ИЗ „НЕУГАСИМИ ЧУВСТВА” (2011)

Орфей Петков

НЕЩО РЕЖЕЩО
Ще ме парне нещо режещо под лявата плешка…
Ще е, знам, предупреждение за дом - един на два…
Не направих ни пари, ни сан - което си е грешка
при живот такъв безскрупулен, единствен при това.

{Още»}

 
КРЪГОВРАТ

Милка Пиналска
КРЪГОВРАТ
Угасват светлините звездни и нощта
промъква в мене потъмнелия си блясък
през клетките на моя сън до същността
на камъните чак. И те ще станат пясък.

{Още»}

 
ПИСМО ДО МАМА

Стойка Мариновска
ПИСМО ДО МАМА
Това писмо ти пиша чак сега,
когато си под дъбовете стари.
На жив живот все чакаше писма

{Още»}

 
ГОРЧИ МИ

Кина Михайлова
ГОРЧИ МИ
Горчи ми от нежност. Печал и тъга
се сплитат в кълбо от нестихващи страсти.
И в моя ден сбъднат, и в мойто сега
живее отсянка от спомен за щастие…

{Още»}

 
ИЗ „СЛАМЕНО СЛЪНЦЕ” (1968)

Цанко Христов
БИВОЛИ
Откъде дойдохте в тия полета -
никой не знае, никой не помни.
С тежка походка през вековете
вие пристъпвахте - черни, огромни.

{Още»}

 
ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ

Христо Банковски
Ето едно око - страшен офицер за сто човека…
Аз страдам и пиша, страдам и… пея.
Светът е непрогледна, черна пътека
и Самуиловите войници вървят по нея.

{Още»}

 
КРАЙ ДЕМИР ХИСАР

Димитър Гундов
На Димчо Дебелянов
Земята, по която бродя днес
е място злачно, свято и покойно.
Тук някъде е гроба ти злочест,
тук пърха твоята душа нестройна.

{Още»}

 
ИЗПОВЕД

Змей Горянин

ИЗПОВЕД
Стърчи си той, почти незабелязано,
макар че свети с цели 200 свещи,
и страда страшно, страда неизказано,
че никой се за него не досеща.

{Още»}

 
ВЕЧЕРЕН ЗВЪН

Иван Козлов
превод: Тихомир Йорданов
Вечерен звън, за сън, покой,
в мен мисли-рой разбужда той
за детски дни, за дом и смях,
как първи път аз влюбен бях

{Още»}

 
МИГОВЕ

Роберт Рождественски
превод: Татяна Любенова
МИГОВЕ
Ти за секундите надменно не мисли.
Ще дойде време,
сам ще разбереш, навярно -

{Още»}

 
ТИ БЕШЕ ДВАДЕСЕТГОДИШНА

Ференц Юхас
превод: Иванка Павлова
Ти беше двадесетгодишна
тогава - вече две лета,
откакто като храст над извор
над теб се сведе любовта.

{Още»}

 
САМОТА…

Реза Каземи
превод: Георги Ангелов

***
Самота -
мъжът да спи нощем
в прегръдките на жена,
която я няма.

{Още»}

 
БЕЛИЯТ КОННИК

Тодор Харманджиев

БЕЛИЯТ КОННИК
Аз из пъстрото утро изплувах
и пристигам по белия път.
Аз навред съм - и все ми се струва -
гласове и очи ме зоват.

{Още»}

 
ЦВЕТЯ ЗА ЛЕВСКИ

Лозан Такев
На митинга - заря на 18 юли,2017 година в Карлово венците и цветята бяха много повече от официалните гости, от чието име бяха поднесени и положени на паметника на Васил Левски - Апостола на българската свобода.

{Още»}

 
ЗАЛЕЗ

Стойчо Гоцев
ЗАЛЕЗ
На Д. Карагьозов, убит от фашистите
край Бургаския залив

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Теодоси Антонов
***
Веднъж,
след като изслушахме
комюникето
за жертвите

{Още»}

 
О, РАЗЛЕЙ СЕ, РАДОСТ МОЯ…

Йордан Ковачев
***
О, разлей се, радост моя,
към безкрайния простор,
дето не достига нивга
ни мечта, ни морен взор.

{Още»}

 
БЪЛГАРСКО ЛЯТО

Борис Маковски
1.
Чучулига
се издига
над полето,

{Още»}

 
ПЕСНИ

Асен Белковски
І. НИРВАНА
Кога дихание морен спра,
аз няма, няма да умра!
Откъснат моят дух от корен
ще литне, като дъх от цвят,

{Още»}

 
КОГАТО БЕШЕ БОГ СЪЗДАЛ АДАМА

Йордан Стубел
Когато беше Бог създал Адама
най-мъдрата помисъл на света,
в природата тогаз почувства Брама
безплодие и страшна празнота!

{Още»}

 
ПРИЗНАНИЕ

Цоньо Неделкин
ПРИЗНАНИЕ
Мойте стихове са чисти
като утринна роса
върху още спящи листи
в кът потаен на леса.

{Още»}

 
ГЛАГОЛИЧЕСКИ ОТКЪС

Радко Радков
ГЛАГОЛИЧЕСКИ ОТКЪС
Отново странната наука
на писмената ме плени.
Чета. В огнището ми пукат
големи алени главни.

{Още»}

 
ИЗ „МОЛИТВА ЗА ДЪЖД” (1968)

Димитър Василев
ТЪЖНАТА ЖЕНА
Не весела. Не просълзена.
Обичам тъжната жена:
загадъчна като вселена,
такава тиха, затаена,

{Още»}

 
КОЛЕДНИ ВИДЕНИЯ

Веселин Ханчев
През нощта стоял на пост в окопа,
Коледа било през тая нощ,
но не пуснал пушката, не склопил
погледа си остър като нож.

{Още»}

 
УЛИЦИТЕ НА НАШИЯ ГРАД

Алина Талибова
превод: Красин Химирски
УЛИЦИТЕ НА НАШИЯ ГРАД
Като камили гърбави,
непредсказуеми като жени,
като коси от вятър разпиляни
и древни като вярата вековна;

{Още»}

 
ИЗ „СИМВОЛИ” (1969)

Василка Хинкова
ИЗПОВЕД
Ако ми кажат да замина,
живота си да изживея
далеч от моята родина

{Още»}

 
ПОРТРЕТ

Велчо Милев
ПОРТРЕТ
Опитах с акварел да го рисувам -
удавих го под цветните бои -
лицето му познато ще изплува
изпъстреният лист да оживи.

{Още»}

 
СТИХОТВОРЕНИЯ

Никола Венетов
СТИХОТВОРЕНИЯ
1.
О, широк и свят покой
на пожънатите ниви -
пак над болките ми живи
благодат разлива той.

{Още»}

 
НЕЛЕГАЛНО ИЗПРАЩАНЕ

Алексис Парнис
превод: Божидар Божилов
НЕЛЕГАЛНО ИЗПРАЩАНЕ
Онези дни така велики бяха.
Егейско море нелегално ни изпрати,
целувайки корпусите на корабите.

{Още»}

 
ЕДНА ЖЪЛТА ВЕЧЕР

Шамшер Бахадур Синг
превод: Невена Стефанова
ЕДНА ЖЪЛТА ВЕЧЕР
Вечерта жълтее -
есенен спокоен лист,
едва не капнал.

{Още»}

 
ТОЗИ СЪДНИК – СЪРЦЕТО

Людмил Симеонов
ТОЗИ СЪДНИК - СЪРЦЕТО
Неразумно живях, неразумно обичах -
колко пъти ранявах и раняваха мен!
Колко пъти пред себе си тайно се вричаx
да премина живота си тиx, примирен,

{Още»}

 
ДОСЕТЛИВОСТ

Иван Карадачки
ДОСЕТЛИВОСТ
Красят началнически кабинети
велики имена
в рамкосани портрети.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Драгомир Мирчев
ПО НАШЕНСКИ
Елитът неуморно налита
върху народната пита.

{Още»}

 
КАЛАМБУРНИ СТРОФИ

Венцислав Бойчев
ИДЕЯ
Да имаш идея,
това е идея.

{Още»}

 
ВТУРНА СЕ ВИХЪР…

Мара Белчева
Из „На прага стъпки” (1918)
***
Втурна се вихър, разпъдил нощта,
вихром целуна зората в уста,
и се понесе нехаен насам,
люшнал дървесни вършини, ей там.

{Още»}

 
ОБРАЗ

Панде Манойлов
ОБРАЗ
А аз, поетът, мога да кажа:
Човек съм и аз като вас!

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ

Станка Пенчева
Една малка нива ти е дадена.
Ако искаш - остави я дива ливада,
ако искаш - блъскай пръстта й корава,

{Още»}