Преводи

ПОРТРЕТ НА МАРКИЗА ДЮ ДЕФАН

Клод Карломан де Рюлер
превод: Красимир Машев
Гледаше чуждо прегрешение
и Зловоние й беше в устата.

{Още»}

 
ЕРУДИТ Е. НЯМА ВТОРИ…

Понс-Дени Екушар-Льобрьон
превод: Красимир Машев
***
Ерудит е. Няма втори.
По-по-най е.
Каквото знае - говори, говори…
А какво говори - не знае.

{Още»}

 
НЕБЕТО ЕСЕННО Е ЯСНО…

Иван Тургенев
превод: Хенри Левенсон
***
Небето есенно е ясно
и небосводът е тъй чист.
В гората търся аз напразно
по клоните забравен лист.

{Още»}

 
НОВИЯТ МАЙ

Александър Жаров
превод: Бленика
Нов май във прозорците играй с лъчи,
с гръм и слънце радва и вълнува.
Нова песен днеска ми звучи,
някак другояче ми се счува.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Златко Гарванович
превод: Валентин Димитров
***
На държавната ясла добитъкът никога не е гладен.
***
Хърватите са политически разделени - на богати и бедни.

{Още»}

 
ПРИЯТЕЛСТВО

Иван Скала
превод: Вътьо Раковски
Ще ти бъда приятел.
Ето ръката ми.
Ще ти бъда приятел.

{Още»}

 
СИН

Евгений Абросимов
превод: Красимир Георгиев
СИН
Александър, Станислав, Иван -
колко драми, колко слава там!
Вечерта ще е червено-синя,
аз край люлката до теб съм, сине.

{Още»}

 
БЕЗЗВУЧНА СИМФОНИЯ

Павел Винтман
превод: Красимир Георгиев
БЕЗЗВУЧНА СИМФОНИЯ
Гръм кратък - тътен глух разлял,
озон и светлина се раждат,
на мълниите карнавал
чернеещ хоризонт обсажда,

{Още»}

 
ВОЙНА

Владислав Занадворов
превод: Красимир Георгиев
ВОЙНА
Ти не знаеш, мой сине, какво е война!
Тя не е сред полето на боя огнище,
не е смелост и смърт. Тя е бурна вина,
всяка капка с решителен израз насища.

{Още»}

 
В ПАРКА ЧАИР

Павел Арски
превод: Красимир Георгиев
В ПАРКА ЧАИР
Розите в парка Чаир се разлистват,
в парка Чаир разцъфтява бадем.
Сън ме връхлита и твойте златисти
плитки сънувам в оазисен ден.

{Още»}

 
ЗДРАВИ БЪДЕТЕ, ЖИВЕЙТЕ БОГАТО

Адам Русак
превод: Красимир Георгиев
ЗДРАВИ БЪДЕТЕ, ЖИВЕЙТЕ БОГАТО
Здрави бъдете, живейте богато,
а ний си отиваме вкъщи, събратя.
Ний славно гуляхме на вашия празник,
той празник красив е, с веселия разни.

{Още»}

 
ПЕСЕН I

Езра Паунд
превод: Николай Тодоров
И тъй до кораба ние се спуснахме,
и с кил към вълните, към богоравното море, и
издигнахме мачта с платно на помръкнал кораб,
понесли овце на борда и свойте тела,

{Още»}

 
ЖЪЛТИЦА

Иван Крилов
превод: Георги Райчев
Просветата полезна нам дали е?
Полезна, то се знае, ала ние
просвета често думаме на разни
разкошества, съблазни

{Още»}

 
ПОСЛЕДНИЯТ ДЮЙМ

Джеймс Олдридж
превод: Любомир Духлински
Добре е, ако след като си прелетял за двадесет години хиляди мили, на четиридесет все още обичаш да летиш; добре е, ако все още можеш да се радваш на това колко артистично си приземил машината; натискаш леко лоста, вдигаш лек облак прах и плавно отвоюваш последния дюйм (1) над земята.

{Още»}

 
В КОРЕНИЩАТА СКРИТ…

Михаил Анишченко
превод: Надя Попова
***
В коренищата скрит, в тясна дънна пролука,
май гладът ми надви над студената кръв…
Късметлия уклей, недоръфан от щука,
аз налапах фаталната кука със стръв.

{Още»}

 
ВЕЧЕРЕН ЗВЪН

Томас Мур
превод: Росица Станева
ВЕЧЕРЕН ЗВЪН
(Петербургска песен)
Вечерен звън. Камбанен звън,
на приказка във мен е сън -
за детството, за роден край,
за моя дом, любов през май.

{Още»}

 
ЕСКИМОСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ

превод: Григор Ленков
ПОПЪТНА ПЕСЕН
Еднички ветровете знаят
какво ме чака зад извивките
на пътя.

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА СЕБЕ СИ

Уолт Уитман
превод: Христина Керанова
1.
Празнувам себе си, и себе си възпявам,
и каквото аз приемам, ще приемете и вие,
защото всеки атом мой е част от вас.

{Още»}

 
ЕПИКУР ЗА СМЪРТТА

Жан-Франсоа Гишар
превод: Красимир Машев
Смъртта не е беда голяма
и по-страшна от зима:

{Още»}

 
НА ПЪРВИЯ КРАЛСКИ ХУДОЖНИК, КОЙТО ИЗДАДЕ ШЕСТ ТОМА СЪС СВОИ ПИЕСИ

Франсоа Волтер
превод: Красимир Машев
***
Трепери, Хораций! Предай се, Рафаел!
Сега със вас се състезава нашият Куапел.
Двоуми се между перо и триножник,

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Мая Давид
превод: Валентин Димитров
***
Фалшивите приятели са истинските врагове.
***
Най-големия приход в бюджета би бил данък върху лъжите.

{Още»}

 
СУТРИН

Джордж Майкс
превод: Любомир Духлински
Не знам за вас, но аз съм сигурен, че всички истински драми се случват не вечер, а сутрин. Вечерта насърчава философско възприемане на живота, ражда мечти за мир. Накрая те прави сънлив, а сънливостта, както знаем, не допринася за драмата.

{Още»}

 
ВСТЪПИТЕЛНА БЕЛЕЖКА КЪМ АНГЛИЙСКИТЕ ПРЕВОДИ НА СТИХОВЕТЕ НА РЕГИНА ДЕРИЕВА

Томас Венцлова
превод: Литературен свят
Стиховете на Регина Дериева са голямо и необикновено явление. Те се съотнасят към поетичния опит на Манделщам, Цветаева и Бродски, и все пак стоят отделно не само в днешната руска, но, може би, и в световната литература.

{Още»}

 
ЦЯЛ ЖИВОТ ТЪРСИХ АНГЕЛА…

Регина Дериева
превод: Георги Ангелов
***
Цял живот
търсих ангела.

{Още»}

 
РЕКВИЕМ

(1935 -1940)
Анна Ахматова
превод: Татяна Любенова
Не, и не под чужди небосвод,
не под защита на крилата чужди,
аз бях тогава с моя мил народ,
в нещастието бях със него, в нужда.

{Още»}

 
ЕЛА ДА МЕ ВИДИШ

Анна Ахматова
превод: Красимир Георгиев
ЕЛА ДА МЕ ВИДИШ
Ти ела да ме видиш така.
Аз съм жива. Боли ме. Пристигай.
Няма в тези ръце топлинка,
тези устни изрекоха: „Стига!”

{Още»}

 
ЗАВЕТ

Весна Парун
превод: Елка Няголова
Ако сърцето ми не изпреварва птиците,
ако очите ми обеднеят и гледат насила,
ако ръцете за миг станат тъжни вдовици,
а любовта не ги прави вече красиви…

{Още»}

 
ГРАДЧЕ

Иван Скала
превод: Вътьо Раковски
Който не знае провинциалните фенски градчета прочее,
той никога няма да разбере под този свод
въпросителните женски погледи, завършващи

{Още»}

 
КЪМ ПОЕТА

Йосиф Уткин
превод: Тихомир Йорданов
Това е нелепа идея -
пред старост да тръпнеш от страх,
да пишеш: Угасвам… Белея…
И „ох, скъпа моя!”, и „ах”!

{Още»}

 
ЕХ, ВИЕ, ВСИЧКИ ВОДИ НА СВЕТА…

Абед Никпу
превод: Георги Ангелов
***
Ех, вие,
всички води на света…

{Още»}

 
БЯГСТВО

Михаил Анишченко
превод: Красимир Георгиев
БЯГСТВО
Аз към нощния Брест се промъквам през блатата на минал кошмар,
свойта мила изгубих по пътя в деветстотингодишна съдба.

{Още»}

 
КАК ДА ОТГОВОРЯ, МИЛИ

Елена Исаева
превод: Красимир Георгиев
КАК ДА ОТГОВОРЯ, МИЛИ
Как да отговоря, мили,
на въпроса, носещ вихър:
„С мен до край света ти би ли
стигнала, щом те повикам?”

{Още»}

 
ЖАЖДА

Михаил Луконин
превод: Красимир Георгиев
ЖАЖДА
Пак дъжд е,
удря по стъклата,
по кленове, с ветрец обвени,
по кея,
в мостове заляти,

{Още»}

 
КОМАРИ

Агния Барто
превод: Красимир Георгиев
КОМАРИ
Сред слънчевата лятна жар
прохлада в парка пиеш,
но тъй напада те комар,
че искаш да се скриеш!

{Още»}

 
ЛЮБОВТА…

Алиреза Роушан
превод: Георги Ангелов

***
Любовта
с твоето заминаване
започна.

{Още»}

 
НЕ СЕ ИЗНЕНАДВАЙТЕ ВЕЧЕ НА НИЩО…

Анатолий Аврутин
превод: Елка Няголова
***
Не се изненадвайте вече на нищо -
на дребен детайл от слово разкошно,
на блик светлина, на поглед невиждащ,
на черната вялост сред белите нощи.

{Още»}

 
В СЕКУНДАТА НА СМЪРТТА…

Ядолла Рояйи
превод: Георги Ангелов

***
В секундата на смъртта,
за нея

{Още»}

 
ЗА ПОРТРЕТА НА ТОМА КОРНЕЙ

Франсоа Гакон
превод: Красимир Машев
Не се вглеждай в портрета с омая
на Корней и ще кажа накрая:

{Още»}

 
ВЪЗЕЛ

Милан Краус
превод: Василка Хинкова
ВЪЗЕЛ
Тъй далече си Додоне
сърце мое умълчано
оседлах си вече коня
за път стегнах подкован е

{Още»}

 
НЕ ТЪЖИ ЗА МЕН

Евгений Семичов
превод: Красимир Георгиев
НЕ ТЪЖИ ЗА МЕН
Не тъжи за мен, обичан род!
Мене нямаше ме в тоз живот.
Имаше протяжен тъжен звук…
Излетял от дланите капчук.

{Още»}

 
СИНЯТА КЪЩА

Надежда Кондакова
превод: Тихомир Йорданов
СИНЯТА КЪЩА
Почти на края на оврага
е оня вече празен дом.
не ще прекрачим ние прага,
ще постоим тук мълчешком.

{Още»}

 
КАВАЛЕРИЙСКАТА КАЗАРМА

Хуан Хил-Алберт
превод: Александър Муратов

В потъмнялата казарма
офицер един предател
край водите на Турия,
шепнеше закани празни:

{Още»}

 
ЗНАЕТЕ ЛИ МОМЪК КОЙ БЕ ТОЙ

Николай Добронравов
превод: Дафинка Станева
ЗНАЕТЕ ЛИ МОМЪК КОЙ БЕ ТОЙ
Знаете ли момък кой бе той,
път откри сред звездния безброй!
В пламък, гръм на космодрума в дим
махна той и рече: “Да вървим!”.

{Още»}

 
ХЛЯБЪТ

Николай Добронравов
превод: Красимир Георгиев
ХЛЯБЪТ
Хляб от старо брашно с трици наполовина
помним ясно от прежни горчиви години.
Хляб с каруци докаран. Стине студ зад тезгяха.
Хляб за утре, с купони доставките бяха.

{Още»}

 
ПЕШЕХОДЕЦ

Елспет Дейви
превод: Любомир Духлински
Из сборника „Нощта на смешните шапки” (1980)
Две петна загладена и чакълеста пръст бележеха входа на кафенето край магистралата. Отвъд се простираха равни полета, а дългата линия на хоризонта беше прекъсвана тук-там от едва видими групи дървета.

{Още»}

 
РАЗГОВОР С ПИЯНИЦА

Наум Лабковски
превод: Красимир Машев
Веднъж попитах аз пияница:
„Защо ти пиеш ден и нощ?”
Отвърна ми:
„Ех, тъжна страница!

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Иван Карадак
превод: Валентин Димитров
***
Не правим силна държава, за да си мислят, че сме прост народ.
***
И той би искал да умре за родината, но от естествена смърт.

{Още»}

 
ТЕЛЕФОН

Корней Чуковски
превод: Красимир Георгиев
В моя дом зазвъня телефон.
Вдигам бързо:
- Кой ме търси?

{Още»}

 
ПЛАНИНАТА Е КРАСИВА…

Сейд Али Мирафзали
превод: Георги Ангелов

***
Планината е красива,
особено когато

{Още»}

 
НЕУДОБНА ПОЗА

Григорий Перов
превод: Красимир Машев
НЕУДОБНА ПОЗА
Лази в хорските крака сред прах,
ако полза има той от тях.

{Още»}

 
ПЕСЕН

Соня Зубович
превод: Елка Няголова
ПЕСЕН
Тръгва тя
капка по капка,
избухва
и буйства

{Още»}

 
ПОКОЙ И ВОЛЯ, ЩАСТИЕ ДОБРУВА

Владимир Андреев
превод: Красимир Георгиев
ПОКОЙ И ВОЛЯ, ЩАСТИЕ ДОБРУВА
Покой и воля, щастие добрува,
щом в хода на умиращия ден
тържествено полето плува, плува
с простор безбрежен, с волна шир към мен.

{Още»}

 
ХЛЯБ

Теодор Крижка
превод: Елка Няголова
ХЛЯБ
Във хладните утрини, толкова бели,
щом рее се сняг над къщи заспали,
топи ме желание и в мене гребе,
покълват зрънцата на моята памет.

{Още»}

 
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Джордж Майкс
превод: Любомир Духлински
Отидох при моя приятел Геза и го заварих да пише поезия.
Когато ме видя, той скри ръкописа. Попитах какво пише. Той отговори: списък с бельо, което трябва да се занесе в пералнята. Но под огъня на кръстосаните ми въпроси призна, че работи върху пиеса в стихове.

{Още»}

 
СЪН В МЪРТВОТО СЕЛО

Михаил Анишченко
превод: Надя Попова
Ще се сключи кръгът. И отново злокобните пръсти
ще повдигнат клепачите тежки на Вий. Той ще викне: - Ей тоз!
Изведнъж ще усетя: в пръстта съм затънал до кръста,
Русия ще видя, в която аз вече съм мъртвият гост…

{Още»}

 
КАКВО МИСЛЯТ ВЕЛИКИТЕ МЪЖЕ

Афоризми
подбор и превод: Любомир Духлински
* * *
Ами ако нашата Земя е адът на някоя друга планета?
Олдъс Хъксли

{Още»}

 
ПЪТУВАЩИ СТИХОВЕ

Александър Ломтев
превод: Татяна Любенова
ПЪТУВАЩИ СТИХОВЕ
Септември на полустровчето Беляус
Слънце, море и пясък горещ,
лято на косъм от есенна свещ.
Чайка се спуска над кея,
на клончето спи богомолка.

{Още»}

 
ПОЕТИ

Арон Копштейн
превод: Красимир Георгиев
ПОЕТИ
До армията не харесвах разни
хармоники с пиянски дрезгав глас,
те сякаш с груби длани безобразно
махоркови искри жълтеят в нас.

{Още»}

 
ВОДОПАД

Леварса Квициниа
превод: Красимир Георгиев
ВОДОПАД
С каква гърмяща веселба е
по стръмния планински скат
сияещият водопад
от ехо тътен затъркалял!
Как пръски пенести летят!

{Още»}

 
ВЪЛШЕБНИК И ПРОРОК. ЗА БЕЛЯЕВ

Захар Прилепин
превод: Литературен свят
На 16 март 1884 г. е роден Александър Романович Беляев, съветски писател-фантаст.
Днес се навършват 140 години от рождението му.
Не съм го препрочитал много отдавна, но в ранната ми младост ме поразиха:

{Още»}

 
ЛУДИТЕ

Пиер-Жан дьо Беранже
превод: Димитър Полянов
Кат картонени войници
нас редят ни за парад;
някой мръдне ли из строя,
викат: „Лудите назад!”

{Още»}

 
БРАТСКИТЕ МОГИЛИ

Владимир Висоцки
превод: Красимир Георгиев
БРАТСКИТЕ МОГИЛИ
На братски могили не слага се кръст,
вдовици над тях не ридаят,
букети с цветя носят околовръст
и вечни огньове се ваят.

{Още»}

 
ДА ТИ ДАМ ЛИ ЛЮБОВ?

Роберт Рождественски
превод: Красимир Георгиев
ДА ТИ ДАМ ЛИ ЛЮБОВ?
- Любов аз да ти дам ли?
- Дай!
- Тя в кал е…
- В кал да си лежи!

{Още»}

 
ЕПИТАФИЯ НА ГРАФ ДЬО КЕЛЮС

Дени Дидро
превод: Красимир Машев
Бъбрив антиквар, чиито прах е в урна -
в тази етруска ваза е пак в среда културна.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Йово Николич
превод: Валентин Димитров
***
Арестуваният промени предишните си показания. Вече не плюе режима, а зъбите си.
***
Ако не искаш да ти кроят шапка, трябва да си сложиш главата в торбата.

{Още»}

 
АЛЕРГИЯ

Елспет Дейви
превод: Любомир Духлински
Из сборника „Говорещият с прилива” (1976)
Новият наемател едва погледна чинията, поставена пред него и се обърна към прозореца с едва забележима усмивка, сякаш се съгласяваше, че въпреки мръсотията в къщата, навън е доста приличен ден.

{Още»}

 
ВЪЛНА

Николай Мински
превод: Красимир Машев
ВЪЛНА
Нежно-безстрастна
далнина водна.
Вечно подвластна.
Вечно свободна.

{Още»}

 
ПРИЛИЧА ЛЮБОВТА МИ НА ОНУЙ ЛИСИЧЕ…

Елена Исаева
превод: Надя Попова
***
Прилича любовта ми на онуй лисиче,
което някакво момче спартанско
открадвайки, под дрехата си скрило.

{Още»}

 
СТАРИЦИ

Сергей Белозьоров
превод: Татяна Любенова

СТАРИЦИ
Какво ще чуе бедничкият двор,
вън седнат ли стариците добри?
За скъпотията, за дрешките, доматите
и накъде Отечеството ни върви.

{Още»}

 
НАСТАВЛЕНИЯ НА НАРОДА НА ЕВЕНКИТЕ

Николай Оьогир
превод: Литературен свят
*
Отивай рано на лов - тогава ще имаш успех.
*
Не се сърди често и не се обиждай, че скоро ще се състариш и ще заболееш.

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Николай Оьогир
превод: Красимир Георгиев
ПРОЛЕТ
Закъсня ти по пътя в тайгата,
позабави те буйният вятър!
Погледни красоти,
от снега там водата шурти,

{Още»}

 
ФИЛОСОФЕМИ

Из „СЪНОВИДЕНИЯ от битието” (2015)
Ристо Василевски
превод: Елка Няголова
*
Най-хубаво за живота пее смъртта; а на нея най-много й се оплаква животът.
*
Ако правдата е Божи налог за онези, които се занимават с нея, би трябвало да е привилегия. Без правото да съдят кой е бил неин човек.

{Още»}

 
С РОЯ НА ВЪНШНИ ПОРОИ

Николай Позняков
превод: Красимир Георгиев
С РОЯ НА ВЪНШНИ ПОРОИ
С роя на външни порои години възникват и бродят,
всичко отминало връща в сърцата ни новият свят.
Нека текат неизменно на мудните дни хороводи,
минали радостни сънища с тях те не ще отнесат.

{Още»}

 
ФРАГМЕНТ

Дмитрий Усов
превод: Красимир Георгиев
ФРАГМЕНТ
Небето, Господи - предвечен циферблат,
стрелка е на часовник нашто слънце,
която смята часовия строен свят.

{Още»}

 
ДРУЖБА

Павел Антоколски
превод: Тихомир Йорданов
Какво е дружбата?
Наздравица ли само?
Или разпалени слова?

{Още»}

 
СРЕЩУ МЕНЕ

Ищван Белла
превод: Александър Миланов

Свечерява се, като че ли нощта заспива,
но предсънно само в себе си тя се вглъбява,
вглеждат се един във друг небето и реката, както
свикнах със себе си аз само да те наблюдавам.

{Още»}

 
ЛЕТЯ КАТО ВЛАК ПРОЛЕТТА КРАЙ ЖИВОТА

Николай Зарудин
превод: Красимир Георгиев
ЛЕТЯ КАТО ВЛАК ПРОЛЕТТА КРАЙ ЖИВОТА
Летя като влак пролетта край живота,
стъкла, колесари и грохот, и слава…
В съня ни канавки, глухарчета в поход
зад насипа димната повест оставя.

{Още»}

 
ПОЕТЪТ

Томас Харди
превод: Явор Димитров
ПОЕТЪТ
Не търси той внимание,
оценка или признание,
ни покани спешни за обяд,
нито клетви с винен аромат.

{Още»}

 
„РАЗВЕДКА С БОЙ!” – СА ДВЕТЕ КРАТКИ ДУМИ…

Иля Еренбург
превод: Тихомир Йорданов
***
„Разведка с бой!” - са двете кратки думи.
Оръдия реват със басов глас.
По дамския часовник той безшумно
отчете заповядания час.

{Още»}

 
С КЕФАЛИ ПЪЛНИТЕ ШАЛАНИ

Владимир Агатов
превод: Тихомир Йорданов
***
С кефали пълните шалани
в Одеса Костя заяви.
И кръчмата на крак му стана,
когато там се появи.

{Още»}

 
ТЪМНАТА НОЩ

Владимир Агатов
превод: Красимир Георгиев
ТЪМНАТА НОЩ
В тъмната нощ над степта край куршумите, виж,
само вятър бучи и звездите блещукат лениво.
В тъмната нощ ти, любима, разбирам, не спиш,
до креватчето детско сълзите си скришом изтриваш.

{Още»}

 
ВЪРНИ ОБРАТНО ДУМИТЕ МИ ТИ

Лидия Аверянова
превод: Красимир Георгиев
ВЪРНИ ОБРАТНО ДУМИТЕ МИ ТИ
Върни обратно думите ми ти.
Защо са ти хармония и нежност?
Тогава Нева нас ни прелъсти,
голяма бе, прославена и снежна.

{Още»}

 
ТИ НЕ ПЕЙ, СЛАВЕЙ МИЛ

Михаил Поздеев
превод: Красимир Георгиев
ТИ НЕ ПЕЙ, СЛАВЕЙ МИЛ
Ти не пей, славей мил,
взор в килията впил,
на молитвата ти
не пречи, отлети.

{Още»}

 
НЕ НА МАГАРЕ ГОСПОД – С ТАНКА

Михаил Теняков
превод: Красимир Георгиев
НЕ НА МАГАРЕ ГОСПОД - С ТАНКА
Не на магаре Господ - с танка
в нов Вавилон ще връхлети.
В терени, офиси и банки
божествен гняв ще нагнети.

{Още»}

 
И КЪМ ФРАКА ОБУВКИ ЩЕ КУПЯ…

Михаил Булгаков
превод: Елка Няголова
***
И към фрака обувки ще купя.
А през нощите псалми ще пея.
Ще отглеждам огромно куче.
И все някак си ще преживеем.

{Още»}

 
НИ ДУМА ЗА ЛЮБОВ…

Белла Ахмадулина
превод: Елка Няголова
Ни дума за любов! Сред гърлото гребе
мълчание. Там няма гнездо за славей болен.
А само пламък свети сред празното небе.
Но даже в лунна нощ - ни дума за любов!

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Миленко Миро Шарац
превод: Валантин Димитров
***
Глупаците винаги побеждават по тези земи. Те играят на свой терен.
***
Въпреки че раждаемостта намалява, броят на кучите синове се увеличава.

{Още»}

 
40 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ШОЛОХОВ

Захар Прилепин
превод: Литературен свят
(21 февруари - 40 години от смъртта на Шолохов)

Снимка от 1941 г. Триумфатор, съветска суперзвезда, чиито снимки се продават в павилионите на Съюзпечат по цялата страна. Бил е по-популярен от всички артисти.

{Още»}

 
ШЕКСПИР

Матю Арнолд
превод: Ангел Д. Дюлгеров
Други ни отговарят. Не и ти.
Все питаме. Стоиш с усмивка, ням,
над всяко знание. Връх най-голям,
величествен във звездни висоти,

{Още»}

 
СИМФОНИЯ В ЖЪЛТО

Оскар Уайлд
превод: Явор Димитров
СИМФОНИЯ В ЖЪЛТО
По моста дилижанс едвам
пълзи като жълта мушица
и като чевръста пчелица
минувач се мярка тук-там.

{Още»}

 
И ВСИЧКО ТОВА Е ЗА НАС….

Владимир Крупин
превод: Литературен свят
*
Бил ли съм в Светата земя? Да, много пъти.
А ходил ли съм с кръстни шествия? Да, много пъти.

{Още»}

 
И ЗАЩО ЛИ МЕ МАМЕШЕ ПЪТЯТ НЕВЕДОМ…

Михаил Анишченко
превод: Надя Попова
***
И защо ли ме мамеше пътят неведом
с тайни неразгадани, щом стигнах дотук -
без приятели, без врагове, непотребен…
Нищо! никой! - заглъхнал в пространството звук!

{Още»}

 
МИСЛИТЕ НИЖАТ СЕ ПЛАВНО…

Анатолий Коршунов
превод: Тихомир Йорданов
***
Мислите нижат се плавно
в свой кръговрат.
Да помислим за главното -
време липсва ни, брат.

{Още»}

 
КАКВА В СТРАСТТА Е СИЛА СКРИТА

Вера Рудич
превод: Красимир Георгиев
КАКВА В СТРАСТТА Е СИЛА СКРИТА
Каква в страстта е сила скрита!
Как жадно търси свойта твърд!
Отдавна е под кръст зарита,
в живот, обречена на смърт,

{Още»}

 
УВИ, НА МЕН НЕ МИ Е ОТРЕДЕНО…

Всеволод Гаршин
превод: Анатолий Чирков
***
Уви, на мен не ми е отредено
над теб, поезийо, да притежавам власт;
с несмели пръсти лирата свещена
не трябва да докосвам аз.

{Още»}

 
РАЗДЯЛА

Томас Харди
превод: Явор Димитров
РАЗДЯЛА
Дъжд по прозорците бумти,
листака буря брули с бяс,
а аз съм тук, далеч си ти,
стотици мили между нас.

{Още»}

 
АНОНИМНИ ФРЕНСКИ ПОЕТИ – XVIII ВЕК

превод: Красимир Машев
ЗА ОБЕЩАНИЕТО НА НОВИЯ
КРАЛ ЛУИ ХVІ
Накрая повсеместно
по кокошка ще ври в нашите съдини.

{Още»}

 
РЪКАТА УМОРИ СЕ

Уилям Бътлър Йейтс
превод: Росица Станева
РЪКАТА УМОРИ СЕ
Ръката умори се
да пише неща нови,
каквото бе написала
опроверга го словото.

{Още»}

 
ЗАГИНАЛИЯТ

Денис О’Дрискол
превод: Георги Ангелов
1.
Загиналият е мъж
на тридесет и няколко години.
Това е всичко, което засега съобщава
полицията.

{Още»}

 
ФУНДАМЕНТ

Джерард Рийди
превод: Георги Ангелов
Копаехме земята, задълбaвайки
в меката почва, изхвърляхме я
от дупката, докато не се натъкнахме на камък.

{Още»}

 
КОСТ

Нула Ни Гонъл
превод: Георги Ангелов
Някога бях
кост,
лежах на пясъка
сред скелети.

{Още»}

 
МЕДНОТО ОРЪДИЕ

Сид Чаплин
превод: Любомир Духлински
Из сборника „Скачащото момче” (1946)
Чичо ми Бен казва, че в живота му е имало един-единствен случай, променил хода на историята - това е, когато е стрелял с оръдие в мистър Роуз. Всъщност това е бил вторият залп.

{Още»}

 
ДАЛЕЧНА

Хулио Кортасар
превод: Любомир Духлински
Дневникът на Ева Корола
12 януари
Вчера това пак се случи, толкова съм уморена от тежки гривни и лицемерие, от розово шампанско и лицето на Ренато Виньос… Ех, колко ми омръзна тоя говорещ тюлен-уста! Вероятно така е изглеждал Дориан Грей на портрета точно преди смъртта си…

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Душан Старчевич
превод: Валентин Димитров
***
Пенсията е като адамов лист. Покрива само най-важното.
***
Трудно е да мислиш на празен стомах. Още по-трудно - с празна глава.

{Още»}

 
СТАРОТО ИГРИЩЕ

Ричард Мур
превод: Анжела Димчева
СТАРОТО ИГРИЩЕ
На игрището забравено, където
пият утринната ведрина
стари и изсъхнали дървета
и мамят малкото пчели на есента,

{Още»}

 
ОБВИНЯВАЩА ПОЕМА

Барбара Гибс
превод: Анжела Димчева
Като бързо сменящи се цветни стъкълца,
през окото на калейдоскоп видени,
заключени са чувствата ти в огледална зала,

{Още»}

 
ГРОБНИЦА

Маура Стантън
превод: Анжела Димчева
Mon ame est un tombeau…
Baudelaire
Зимен гроб е моята душа.
Аз нямам ключ да мина

{Още»}

 
ГРАДСКИТЕ ГРАДИНИ

Николас Кристофър
превод: Анжела Димчева
Тук някой би могъл да сбърка
самотни сенки с дремещи животни,
лъчи струящи - със грабливи птици.

{Още»}

 
СНЯГ НАД ОКЕАНА

Брус Смит
превод: Анжела Димчева
За есента ще можете да се приготвите -
за светлото й бреме,
за нейната завинаги изчезнала невинност.

{Още»}

 
ОТНОСИТЕЛНОСТ

Джейн Хилбъри
превод: Анжела Димчева
Не ще проблесне пред очите ни животът.
Обикаля светлината
кривите стени на времето
като пропищяване на влак,
стихващо при спиране.

{Още»}

 
ИЗ „АЗ ДИКТУВАМ” (1975-1981)

Жорж Сименон
превод: Литературен свят
*
…Създава се впечатлението, че въпреки съвременните средства за информация, с нас се отнасят като с деца, че вестниците, радиото, телевизията едва повдигат края на завесата над случващото се.

{Още»}

 
ТРИ ЗЕЛЕНИ ЛУНИ

Джоан Ейкън
превод: Любомир Духлински
Това малко градче беше, разбира се, гъсто населено и, както всички места като него, толкова красиво и интересно, че ще отнеме цял живот, за да го опишем.

{Още»}

 
ЗА ЛЮБОВТА

Робърт Херик
превод: Явор Димитров
ЗА ЛЮБОВТА
Как дойде любовта, не знам,
със думи, поглед или плам,
или в душата тя изгря
(първо) от същата искра:

{Още»}

 
УСПЕХ

Ерих Фрид
превод: Георги Ангелов
УСПЕХ
На десет години се родих
На двадесет години умрях

{Още»}

 
ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ

Пино Пелегрино
превод: Георги Ангелов
Шестте най-важни думи:
“Да, признавам, че е моя грешка.”
Петте най-важни думи:
“Направи го за мен великолепно!”

{Още»}

 
ТРИНАДЕСЕТОТО СЪЗВЕЗДИЕ

Стейн Мерен
превод: Георги Ангелов
ТРИНАДЕСЕТОТО СЪЗВЕЗДИЕ
Езикът е тринадесетият знак на Зодиака:
думите и техният смисъл
година след година плуват
по еклиптиката на хилядолетията

{Още»}

 
В МЕН ЖИВЕЕ СНЕЖЕН ЧОВЕК…

Ехсан Парса
превод: Георги Ангелов

***
В мен
живее снежен човек,
влюбен в слънцето…

{Още»}

 
ОТГОВОР

Мохаммад Реза Абдолмалекиан
превод: Георги Ангелов
ОТГОВОР
- Защо воюваш? -
пита синът ми.
Аз съм с пушка в юмрук,
с раница на гърба,

{Още»}

 
КРАЯТ НА ИНДИВИДУАЛИСТА

Георгий Шенгели
превод: Тихомир Йорданов
Познавах го. На всички внушаваше той страх.
Скептик неотразим бе и циник.
Презираше света, разсърден като бик.
Обичаше жените, той беше бог за тях.

{Още»}

 
ДОБЪР ГРАФОМАН

Ефрем Гордон
превод: Красимир Машев
ДОБЪР ГРАФОМАН
Не трябва да го съдим много строго.
Той пише лошо, но не пише много.

{Още»}

 
ИЗСТИВАНЕ

Василий Обухов
превод: Красимир Георгиев
ИЗСТИВАНЕ
Приятелко моя добра, погледни, разбери -
какви гръмотворни зари по небето блуждаят,
как слънце неясно посърнало, смътно гори
и в погледа мой помътнял отразено витае.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Йосип Балашко
превод: Валентин Димитров
***
Това е патриотизъм - хората слагат национални знамена на просешки тояги.
***
Най-черни са тези нокти, под които има барут.

{Още»}

 
ВИЦОВЕТЕ НА НИКУЛИН

превод: Любомир Духлински
Всеизвестен факт е, е великият руски актьор и клоун Юрий Владимирович Никулин е бил голям шегаджия. Освен огромния брой вицове, които той е събрал през живота си в три книги, Никулин е автор и на десетки популярни в Русия и извън нея анекдоти. Предлагаме ви малка подборка от авторските му анекдоти.

{Още»}

 
В РЕАНИМАЦИЯ

Александър Ревич
превод: Тихомир Йорданов
Тегло изгубвах, губех слух.
Душа оставя клето тяло.
Но музика небесна чух.
Така бе още отначало.

{Още»}

 
ДАЛИ В ДЪБРАВИ БИЛИ СТЕ

Станислав Сериков
превод: Красимир Георгиев
ДАЛИ В ДЪБРАВИ БИЛИ СТЕ
Дали в дъбрави били сте?
Сред тревите попътни?
А с росицата чиста
да се миете сутрин?

{Още»}

 
СВЯТА НОЩ

Едуард Акулин
превод: Елка Няголова
СВЯТА НОЩ
И ослепи нощта
със адски мрак
Мария,
а готвеше се вече да роди.

{Още»}

 
ПСАЛМ НА ЖИВОТА

Хенри Лонгфелоу
превод: Явор Димитров
ПСАЛМ НА ЖИВОТА
Какво каза сърцето на младия човек на псалмописеца
Спри, не казвай с тъга словата
„тоз живот е безплоден сън”,
че мъртва само е душата,
заспала вътре и отвън.

{Още»}

 
ТУК ЗВЕЗДИТЕ СА ТОЛКОЗ ВИСОКИ

Сергей Каргашин
превод: Татяна Любенова
ТУК ЗВЕЗДИТЕ СА ТОЛКОЗ ВИСОКИ
На Николай Сапелников
Тук звездите са толкоз високи,
по небето беззвучно се вият.
Снеговете са толкоз дълбоки,
замръзнеш ли - едва ли ще те открият.

{Още»}

 
АРХИВЪТ НА ПОМПЕЙ

Джордж Майкс
превод: Любомир Духлински
До Дирекция на предприятието „Везувий”
Вулканът на вашата компания, въпреки многото ни протести, продължава да застрашава околната среда. Не отказвайте любезността да предприемете спешни действия.
Градска управа

{Още»}

 
ДУПКА НА РИЗАТА

Джордж Майкс
превод: Любомир Духлински
- Господи, колко си небрежен! - каза съпругата с обичайното отвращение. - Виж се: косата ти е рошава, вратовръзката ти е накриво, има петно на сакото ти. Откъде е това петно?

{Още»}

 
МЪЛЧАЛИВОТО ДЕТЕ

Джордж Майкс
превод: Любомир Духлински
Момчето беше на седемнадесет години, по природа сдържано, както обикновено е едно седемнадесетгодишно момче. Всяка дума трябваше да се изтръгва от него с клещи и ако с най-голяма мъка биваше изтръгвано „да” или „не”, по лицето му се виждаше, че се презира заради приказливостта си, заради женското си бърборене.

{Още»}

 
КЪМ БЕЗСЪРДЕЧНАТА

Жил Менаж
превод: Красимир Машев
КЪМ БЕЗСЪРДЕЧНАТА
Да, признавам, твоите очи, Агата,
ми струваха не една сълза пролята.

{Още»}

 
ЕПИТАФИЯ

Исак дьо Бенсерад
превод: Красимир Машев
Под тази плоча лежи адвокат.
Законите прилагаше умело.

{Още»}

 
ЕПИТАФИЯ НА ЛУИ ХІІІ

Франсоа Менар
превод: Красимир Машев
Този монарх, от Бога дар,
за миг не изправи снага:

{Още»}

 
ШАРЛОТА ПОГРЕБА…

Теофил дьо Вио
превод: Красимир Машев
***
Шарлота погреба дете.
И траурни са нещата.

{Още»}

 
ТЕЛЕФОН

Елена Иванова-Верховская
превод: Надя Попова
ТЕЛЕФОН
В памет на Римма Казакова
Телефонът е включен, а ти си умряла;
в дрехата ти вибрира, звъни до пръсване
толкова настойчиво, че настръхвам цяла:

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Абдурахман Халилович - Ахил
превод: Валентин Димитров
***
В миналия мандат използваха властта, в този - просто продължиха да крадат.
***
Сред политиците никой не се е родил научен. Всички си купиха докторски степени.

{Още»}

 
ЗАКОВАНАТА ВРАТА

Хулио Кортасар
превод: Любомир Духлински
Харесваше хотел „Сервантес” за това, което не би харесало на мнозина - полумрака, тишината, пустотата. Случаен спътник на кораба похвали този хотел и каза, че той е в центъра; и сега в Монтевидео Петроне си взе стая с баня, която се отваряше директно към хола на втория етаж.

{Още»}

 
ПРИСПИВНА ПЕСЕН ЗА МОРЕТО

Елинор Уайли
превод: Явор Димитров
ПРИСПИВНА ПЕСЕН ЗА МОРЕТО
Луната губи цвят
през водната мъгла,
мъртвите листа блестят
като кървави стъкла.

{Още»}

 
АВТОЕПИТАФИЯ

Денис Коротаев
превод: Татяна Любенова
АВТОЕПИТАФИЯ
Разберете, даже във самия край,
на гранитна или мраморна стена,
че роден съм на лице с усмивка аз,
вероятно ще си ида без тъга.

{Още»}

 
НА СВОЯ ГЛАВА

Борис Козлов
превод: Красимир Машев
НА СВОЯ ГЛАВА
Дисертация на своя началник
подчинените му написаха мастита.
Сега той е защитен нахалник.
А те търсят от него защита.

{Още»}

 
КАКВО ТИ ТРЯБВА?…

Анатолий Гротус
превод: Тихомир Йорданов

***
Какво ти трябва? Глупост - една бройка.
През зимата - препускащата тройка.
Напролет - ручей, есента пък - дъжд.

{Още»}

 
ВЪЛК

Владимир Нарбут
превод: Красимир Георгиев
ВЪЛК
Като крадец дивея в пущинака,
от трепетликова кора пленен,
и тор от сънна угар ври край мен,
и нощем бродя, с вой покоя чакам.

{Още»}

 
ИЗ „ДУМИ НА ПИГМЕЯ” (1923 – 1925)

Рюноске Акутагава
подбор и превод: Литературен свят
МОНАРХИЗМЪТ
Тази история се отнася към Франция от седемнадесети век. Веднъж херцог Бургундски задал на абат Шуази такъв въпрос: «Шарл VI беше безумен. Как, според Вас, би следвало да се съобщи за това по най-деликатния начин?» Абатът отвърнал: «Аз бих казал накратко: Шарл VI е безумен».

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Михаил Андреев
превод: Татяна Любенова
***
Кедърът съвсем отсякоха,
а бяха кедрите красиви.
И казваха, когато сякоха
че ги отсичат за моливи.

{Още»}

 
МИХАИЛ АНДРЕЕВ: „ВСИЧКИТЕ МИ СТИХОВЕ ИДВАТ ОТГОРЕ…”

интервю на Сергей Каргашин (журналист и литературен анализатор на сайта „Правда.ру”) с поета Михаил Андреев
превод: Любомир Духлински

Сергей Каргашин: Михаил Василиевич, наистина ли ти, сибирякът, се страхуваш от мечки?
Михаил Андреев: Вярно е. Веднъж в детството ми възрастните ме взеха със себе си на лов за мечки.

{Още»}

 
ПО УЛИЦАТА МОЯ ОТ ГОДИНИ…

Белла Ахмадулина
превод: Татяна Любенова
***
По улицата моя от години
стъпки звучат - приятелите си отиват.
За бавничкото им отдалечаване
удобна, зад стъклата ми, е тъмнината.

{Още»}

 
СЕВЕРНА БАЛАДА

Белла Ахмадулина
превод: Надя Попова
СЕВЕРНА БАЛАДА
Само степи и сняг.
Царство на белотата подзвездна.
И от пътник незнаен следа -
като скъсан гердан.

{Още»}

 
СПИРКА

Мелсион Матеу
превод: Георги Ангелов
Автобусната спирка - това е
онази девойка и жълтото й наметало;
автобусната спирка е
жената, която става,

{Още»}

 
ДИНАМИТАРИ

Педро Гарфиас
превод: Александър Муратов
Миньори от Линарес
и от Ла Каролина,
гръдта ми бие днес,
тупти със ритъма

{Още»}

 
НЕ ПОМНИМ НИЕ СТРАСТИ, МЪКИ И ОБИДИ

Даниил Андреев
превод: Красимир Георгиев
НЕ ПОМНИМ НИЕ СТРАСТИ, МЪКИ И ОБИДИ
Не помним ние страсти, мъки и обиди,
щом в светъл вал въздушен взорът е събран
и образите са облякли звук и ритми
като душа на пътник, стъпил в ураган.

{Още»}

 
СПОМНИ МИ ПРОЛЕТНИЯ СВЯТ НА МОИТЕ НАДЕЖДИ

Александър Шаганов
превод: Татяна Любенова
СПОМНИ МИ ПРОЛЕТНИЯ СВЯТ
НА МОИТЕ НАДЕЖДИ
Спомни ми пролетния свят на моите надежди.
В цвят на череша пак да се изгубя,
и без да се разкая, до сълзи да се влюбя.
Спомни ми пролетния свят на моите надежди.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Боян Швентнер
превод: Валентин Димитров
***
Различията ни правят богати, казаха богатите на бедните.
***
Рибарите пускат обратно хванатите малки рибки, съдебната система - хванатите големи риби.

{Още»}

 
ЛИТУРГИЯ НА ТРИ ГЛАСА

Баруйр Севаг
превод: Марко Марков и Агоп Гилигян
поема
От небето виси един остров планински -
Страната Армения.
Точно в средата на този остров, висящ от небето, има
две камбани огромни и неръкотворни.

{Още»}

 
НОСЯ СЪРЦЕТО ТИ СЪС СЕБЕ СИ

Е. Е. Къмингс
превод: Явор Димитров
НОСЯ СЪРЦЕТО ТИ СЪС СЕБЕ СИ
нося сърцето ти със себе си (нося го в
сърцето си) непрестанно съм с него (където
и да отида и ти отиваш с мен, мила моя; и всичко сътворено
от мен самия е твое сътворение, свидна моя)

{Още»}

 
ПРЕЛЕТЯ НАД ПЪТЯ СКАКАЛЕЦ…

Генадий Красников
превод: Георги Ангелов
* * *
Прелетя
над пътя скакалец
и в града

{Още»}

 
ЧЕРНИЯТ ВЛАК

Владислав Артьомов
превод: Надя Попова
ЧЕРНИЯТ ВЛАК
Не знае никой, никой
той накъде лети -
черният влак огромен, във който си и ти.

{Още»}

 
СИВЧО

Сид Чаплин
превод: Любомир Духлински
Из сборника „Скачащото момче” (1946)
Между стръките на ниска каручка стоеше уелско пони, кожата на което лъщеше с невиждана красота. Не можах да устоя на изкушението: пъхнах пръсти в гривата, прегърнах врата му и потупах меките му копринени гърди.

{Още»}

 
ГЛОСАР

Михай Еминеску
превод: Кирил Делчев
Дните идват и отлитат,
всичко старо е и ново;
зло с доброто се преплитат,
вечната търси основа!

{Още»}

 
КОГАТО МОРНО СРЕЩНЕШ СТАРОСТТА

Уилям Бътлър Йейтс
превод: Явор Димитров
КОГАТО МОРНО СРЕЩНЕШ СТАРОСТТА
Когато морно срещнеш старостта
и пред камината задрямваш ти,
във тази книжка бавно прочети
за своя нежен поглед в младостта.

{Още»}

 
РУСИЯ

Николай Тряпкин
превод: Красимир Георгиев
РУСИЯ
„С една необяснима мисъл
оглеждам кроткия ти лик.”
А. Блок

{Още»}

 
АЛЕКСАНДЪР ШАГАНОВ: „ПЕСЕНТА НИКОГА НЯМА ДА ТЕ ПРЕДАДЕ…”

интервю на Елена Албул (телевизия „Глас”) с поета Александър Шаганов
превод: Любомир Духлински
Елена Албул: Здравейте, приятели. Днес имаме гост, когото абсолютно всички у нас познават, дори и тези, които си мислят, че не го познават. Всъщност знаят го, защото всеки от нас поне веднъж е пял с „Батальонния командир, (Комбат)” и е викал „Атас…” с Николай [...]

{Още»}

 
В СЛОВАТА ЧУЖДИ КРИЕ СЕ ПРОСТРАНСТВО

Лев Гумильов
превод: Красимир Георгиев
В СЛОВАТА ЧУЖДИ КРИЕ СЕ ПРОСТРАНСТВО
В словата чужди крие се пространство
на чужди грехове, геройства, страст,
измени и упорно постоянство
на упоритите предци, от нас

{Още»}

 
ПРЕДГОВОР КЪМ КНИГАТА „КАПИТАНИ” ОТ НИКОЛАЙ ГУМИЛЬОВ (1988)

Лев Гумильов
превод: Литературен свят
Правилно е да каже, че темата намира поета, а не обратно. Екзотиката в руската литература винаги е заемала достойно място. Пушкин и Лермонтов писаха за Кавказ. Стихотворението на Рилеев „Ермак” стана бойна песен на сибирските казаци…

{Още»}

 
ХЛЯБЪТ Е ВСИЧКО

Александър Яшин
превод: Нико Стоянов
Напролет едва това слънце - грижливото,
тревичката мека любовно огрее,
минавайки, ние учтиво край нивата
въздишаме: зимницата зеленее!

{Още»}

 
ПРЕД КАБИНЕТА НА ИЛИЧ

Александър Яшин
превод: Красимир Георгиев
ПРЕД КАБИНЕТА НА ИЛИЧ
Отдавнашна история е тази,
бледнее памет в хорските глави…
Пред ленинския кабинет да пази
стоял войник с винтовка - часови.

{Още»}

 
СЛЕД ЛЮБОВТА

Сара Тийздейл
превод: Ангел Д. Дюлгеров
СЛЕД ЛЮБОВТА
Магията в нас се стопи
и с теб се срещаме без страст,
в мен не откриваш чудо ти,
ни в тебе аз.

{Още»}

 
ПОНЯКОГА ТЕ ОБИЧАМ МНОГО ЗАВИНАГИ

Алфредо Брайс Еченике
превод: Десислава Венева
На моите братя и сестра - Едуардо, Елена и Нелсон
„…И не намерих нещо, върху което да се фокусирам,
което да не ми напомня за смъртта”.
Франсиско де Кеведо

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Ванчо Полазарески
превод: Валентин Димитров
***
Кои ли не се изхранваха върху широките народни маси!
***
Много е честен, едва го купихме.

{Още»}

 
ВОЛОКОЛАМСКОТО ШОСЕ

Марк Лисянски
превод: Красимир Георгиев
ВОЛОКОЛАМСКОТО ШОСЕ
Москва. Ноември. Сред елите
в красиво устремно трасе
през есенния дим прелита
Волоколамското шосе.

{Още»}

 
КЛАРНЕТ И СВИРКА

Демян Бедни
превод: Красимир Машев
КЛАРНЕТ И СВИРКА
Случайно лятос
един кларнет край селската рекичка свърнал,
пастирска свирка на брега й зърнал
и с патос

{Още»}

 
АТЛАНТИ

Александър Городницки
превод: Росица Станева
АТЛАНТИ
Студено ли е, даже
и тежко във гръдта,
иди пред Ермитажа,
придойде ли нощта,

{Още»}

 
ФИЛОСОФИЯ НА ЛЮБОВТА

Пърси Биш Шели
превод: Росица Станева
ФИЛОСОФИЯ НА ЛЮБОВТА
Вливат се извори в река,
реките в океана,
влюбени вихри се въртят
в прегръдка да останат.

{Още»}

 
УЕЙКФИЙЛД

Едгар Доктороу
превод: Любомир Духлински
Из „Цялото време на света” (2010)
Хората ще кажат, че съм напуснал жена си - фактически, може и да е вярно, но не е нарочно! Нямах намерение да дезертирам. Поредица от странни обстоятелства ме доведоха на пълния с боклуци и мръсотиите на миещи мечки таван,

{Още»}

 
ТИ ПО ИМЕ ИЗВИКАЙ МЕ ТИХИЧКО

Александър Шаганов
превод: Красимир Георгиев
ТИ ПО ИМЕ ИЗВИКАЙ МЕ ТИХИЧКО
Песен на руската рок група „Любе”
Музика: Игорь Матвиенко
Текст: Александър Шаганов

{Още»}

 
БУРЯ

Олеся Николаева
превод: Надя Попова
БУРЯ
Не са се излели все още дъждовните капки,
но горският ужас наднича от храстите риж,
притихват поляни кошутени, змии и чапли,
опасно е вече под бора да се подслониш.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Милан Пантич
превод: Валентин Димитров
***
Ние изграждаме могъща държава, само богатите могат да оцелеят в нея.
***
Живият човек може да избира, починалият - само да гласува.

{Още»}

 
ЧАКАЙ МЕ И ЩЕ СЕ ВЪРНА

Константин Симонов
превод: Красимир Георгиев
ЧАКАЙ МЕ И ЩЕ СЕ ВЪРНА
Чакай, ще се върна пак.
Чакай своя мъж,
чакай ме в тъга и в мрак
с жълт проливен дъжд,

{Още»}

 
КАКВО МИСЛЯТ ВЕЛИКИТЕ ЗА ЖЕНИТЕ

подборка и превод: Любомир Духлински
* * *
Само Адам и Ева бяха изгонени от рая. Как са излезли от там лъвове, орли, бълхи, маймуни и дори ябълките?
Станислав Йежи Лец

{Още»}

 
ПОД НЕБЕТО, ТЪЙ СИВО…

Наталия Воробьова-Хржич
превод: Елка Няголова
***
На В. Висоцки
Под небето, тъй сиво -
ароматът на мента.
Флейти горестни свирят.
Няма жерави смели…

{Още»}

 
КОГО ЛИ НЕ ПОГЪЛНА ТАЗИ БЕЗДНА…

Марина Цветаева
превод: Надя Попова
***
Кого ли не погълна тази бездна,
разтворена пред нас!
Ще дойде ден, когато ще изчезна
завинаги и аз.

{Още»}

 
СЪН

Александър Межиров
превод: Надя Попова
СЪН
След боя
бяхме изтощени, слаби,
душа и тяло нямахме сега.
Полковникът шегуваше се:

{Още»}

 
ПОДКОВА НА ЩАСТИЕТО

Александър Межиров
превод: Красимир Георгиев
ПОДКОВА НА ЩАСТИЕТО
Подкова! Що за радост си, подкова?
Изправих те с кураж, а след това
не мога да възвърна аз отново
на щастието трудните права.

{Още»}

 
НАШИЯТ СЕНАТ Е ЦИРК ТАКЪВ…

Орхан Сейфи Орхон
превод: Красимир Машев
***
Нашият сенат е цирк такъв:
партийни лидери, въжеиграчи…

{Още»}

 
ВЪЖЕ

Орхан Мурат Аръбурну
превод: Красимир Машев
По едно въже не ходят двама въжеиграчи.
Един куп измамници на едно въже:
хитреци, комарджии, препродавачи…

{Още»}

 
СЪБРАХ В ГОРАТА КАМЪНИ…

Олег Шестински
превод: Надя Попова
***
Събрах в гората камъни,
донесох ги при майка ми.
Гледам първия - отчаян,
гледам втория - печален,

{Още»}

 
МОЯ ДВЕГОДИШЕН СИН…

Валдемар Вебер
превод: Надя Попова
***
Моя двегодишен син
го ужили оса.
Бях му казал,

{Още»}

 
ЗА ГЛУПОСТТА ДА ТЪРСИ МЯРКА…

Тахир Нади
превод: Красимир Машев
***
За глупостта да търси мярка
науката е жив зян:

{Още»}

 
В ОЧАКВАНЕ НА СВЕТОТО СЕМЕЙСТВО

Милян Деспотович
(Елка Няголова, „Петнадесети етаж на душата”)

Поезията е небето и земята на човешката душа. Тя е ярката зора на всички затъмнения и голяма протегната ръка, за да скочи върху камъка на щастливия път. Поезията е надежден събеседник в неблагонадеждни времена.

{Още»}

 
ТРИ ГОДИНИ СЪМ РОДЕН ПРЕДИ РАЗКОЛА…

Алексей Шмельов
превод: Надя Попова
***
Три години съм роден преди разкола
на родината си постсъветска аз,
дъвката поливах с кока-кола,
хулех комунистите в захлас…

{Още»}

 
БЕЛЕЖКА ПЪХВАМ В ДЖОБА…

Юнна Мориц
превод: Надя Попова
***
Бележка пъхвам в джоба - всичко се побира
върху изписаната й страна:
аптека, поща, електричество, квартира,
газ, телефон, писалка, листове, храна…

{Още»}

 
ЗА РУСКИТЕ ХОРА

Владислав Артьомов
превод: Надя Попова
Народец някакъв невзрачен -
подобен няма да откриеш:
трошат наред, в герана храчат
и псуват се на поразия.

{Още»}

 
ВЕДНЪЖ МЕ МАМА ПЛАХО ЗАГОВОРИ

Расул Гамзатов
превод: Красимир Георгиев
ВЕДНЪЖ МЕ МАМА ПЛАХО ЗАГОВОРИ
Веднъж ме мама плахо заговори:
„Война ли нова, сине, ни грози?
Аз тази нощ насън видях сълзи,
аз шум дочух и дверите затворих.”

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ НИ НЕ Е ИГРА…

Шарлот Бронте
превод: Росица Станева
***
Животът ни не е игра
и приказка в леса.
Дъждецът лек, внезапно спрял,
изпраща чудеса.

{Още»}

 
ЯСЕНА ПОПИТАХ

Владимир Киршон
превод: Росица Станева
Ясена попитах где ми е любимата.
Не ми отговори той, поклати глава.
Тополата попитах: ,,Где ми е любимата?”,
тя пък ме засипа с есенни листа.

{Още»}

 
ЗАЕДНО, ОТДЕЛНО, ВЕЛИЧЕСТВЕНО

Войчех Кавински
превод: Здравко Кисьов
ЗАЕДНО, ОТДЕЛНО, ВЕЛИЧЕСТВЕНО
Заедно -
ние сме непокорими.
А поотделно -
всеки от нас се залъгва,

{Още»}

 
ТОЛКОВА ПИВКА И СИЛНА…

Хюсеин Рифат
превод: Красимир Машев
***
Толкова пивка и силна е моята ракия,
че една чаша продавам, а две - пия!

{Още»}

 
НАГОРЕ И НАДОЛУ ИЗ КОИМБРА

Жозе Сарамагo
превод: Десислава Венева
откъс от „Пътуване из Португалия”
Заваля. Следобед, по някое време, небесата се разтвориха. Но този пътешественик не е от хората, които се отказват при първия пороен дъжд, защото той продължи по пътя си, напук и на втория, и третия порой.

{Още»}

 
В ИМЕТО НА БОБИ

Хулио Кортасар
превод: Любомир Духлински
Вчера той стана на осем години, празнувахме страхотно рождения му ден, а Боби се зарадва на виещото се влакче, футболната топка и тортата със свещички.

{Още»}

 
С ДУМИ НЕ РАЗКРИВАЙ ТИ

Уилям Блейк
бележка и превод: Явор Димитров
Около 1793 г. Уилям Блейк написва това неозаглавено стихотворение, което ще трябва да чака 70 години, за да бъде публикувано едва през 1863 г., когато поетът и художник Данте Габриел Росети го включва в свое издание на стихотворенията на Блейк.

{Още»}