Михаил Ил. Михайлов

Михаил Ларионович (Иларионович) Михайлов (4 (16).01. 1829, Оренбург, Урал - 3 (15).08. 1865, село Кадая, сега Читинска (Забайкалска) област) е руски поет, преводач, прозаик, публицист, политически деец. Дядо му е крепостен, баща му - губернски чиновник и дворянин (умира 1845). Майка му е киргизка княгиня от рода Уракови (починала 1841). След ранната смърт на родителите му живее при роднини на майка си в Уфа, където учи гимназия, но не я завършва. През 1846 г. постъпва в университета в Петербург, където се сближава с Чернишевски и публикува в „Литературная газета” и „Иллюстрация”. От 1948 до 1852 г. работи като чиновник в Нижни Новгород, после се връща в столицата, където пише много (стихове, романи, повести, публицистика) и активно превежда (Лонгфелоу, Беранже, Есхил, Байрон, Шилер, Гьоте, Юго, източни поети, Шение, Хайне), събира фолклор. Печата в много списания: „Отечественные записки”, „Современник”, „Москвитянин”, „Библиотека для чтения”, „Русское слово” и др. Автор на „Парижки писма” (1858-1859) и „Лондонски бележки” (1859). Изявява се като революционен демократ. За нелегалната си дейност е арестуван през 1861 г. и осъден (1862) на каторжна работа в рудниците в Сибир за 6 г. и пожизнено изселване. Там и умира, вследствие на заболяване от тежкия живот. Оставя научно-популярни очерци, „Записки” за пребиваването си в Сибир, както и романа си за „новите хора” - „Заедно”. За творчеството му са характерни ораторски интонации и гражданска лирика. Защитава нравствената чистота на изкуството и обществено-възпитателната му роля. Утвърждава реализма през 50-те - 60-те г. на 19 век в руската литература. През 1914 г. излизат пълни събрани съчинения в 4 тома. През 1934 г. Н. С. Ашукин издава Събрани стихове на Михайлов - откривайки отново един от интересните поети от некрасовската школа.


Публикации:


Поезия:

СЪЩИТЕ КАРТИНИ БЕЗНАДЕЖДНИ…/ превод: Димо Боляров/ брой 37 февруари 2012

РУСКИ ПОЕТИ - XIX ВЕК - ІІ/ превод: Георги Ангелов/ брой 42 юли 2012

А ИМА ДНИ - И ТЕ СА ДНИ НЕМАЛКО/ превод: Красимир Георгиев/ брой 122 ноември 2019