Асен Калоянов

Aсен Браянов Калоянов, български поет, е роден на 13.09.1900 г. в гр. Пазарджик. Завършва гимназия в родния си град. Учи известно време славянска филология и философия в Софийския университет. Печата от 1918 г. в ученически списания („Сила”, „Ученическа мисъл”, „Изгрев”и др.). Тогава редактира сп. „Хиацинти”. По-късно сътрудничи на сп. „Хиперион”, „Вестник на жената”, „Литературен глас”, „Мисъл и воля”, „Светлоструй” и други литературни седмичници, както и в детските вестници и списания „Славейче”, „Барабанче”, „Детски свят”, „Венец” и др. След 09.09.1944 г. е редактор на сп. „Известия на Главната дирекция на труда, на Института за обществено осигуряване и на Дирекцията за обществени грижи” (1945-1949) и в Българската телеграфна агенция (1950-1955). Автор на книгите със стихове „Понякога, кога съм насаме” (1923), „Гонитба” (1925), „Скиталчество” (1926), „Пратеник” (1927), „Под сянката на града” (1929), „Година”, „Жертвен кръст” (1931), „Корени”(1938, 1945), „Пъртина” (1939), „Стъпки по брега”, „Под открито небе”, „На открито” (1940), „Изневиделица”(1941), „Стихотворения”(1957), „Пътища и кръстопътища” (1970). Стихове за деца: „Козарче” (1939), „Родна моя шир” (1989). Член на СБП. Умира на 25.03.1974 г.


Публикации:


Поезия:

БЕЗ ЗАГЛАВИЕ/ брой 39 април 2012

НОВ ДЕН/ брой 49 март 2013

ЗАКЛЮЧЕН/ брой 79 декември 2015

ТРЕВОЖНИ ДНИ/ брой 95 май 2017

ЖАЛБА/ брой 99 октомври 2017

ВЕНЕЦ НА ХРИСТО БОТЕВ/ брой 101 декември 2017

МАЙСКА ПЕСЕН/ брой 106 май 2018

ЕСЕН/ брой 110 октомври 2018

СЕЯЧИ/ брой 111 ноември 2018


Публицистика:

ПРОЩАЛНО СБОГОМ НА ПОЕТА РАКИТИН/ брой 94 април 2017


Критика:

ПРЕД ДВЕРИТЕ НА ЛЮБИМАТА/ брой 94 април 2017


Литература за деца:

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО/ брой 15 декември 2009

„РОДНА МОЯ ШИР” (1989)/ брой 48 февруари 2013

МАЙСКА ПЕСЕН/ брой 84 май 2016

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ/ брой 107 юни 2018


Критика за Асен Калоянов:

АСЕН КАЛОЯНОВ/ автор: Славе Езеров/ брой 91 януари 2017

„ПЕСНИ ЗА ЛЮБОВТА, ПОДВИГА И СМЪРТТА” ОТ АСЕН КАЛОЯНОВ/ автор: Нели Доспевска/ брой 96 юни 2017