СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Асен Калоянов

Днес е празник, ден тържествен,
ден на Кирил и Методий!
Пратеници с глас божествен
за славянските народи!

Те оръдие могъщо
изковаха от езика
наш, що като пламък същи
из духа народен блика.

Словото им свято, чисто,
като лъч през вековете,
с бисерните тез мъниста -
азбуката тяхна - свети!

Днес е празник, ден тържествен! -
ден на Кирил и Методий!
Пратеници - дар божествен
за славянските народи!

——————————

сп. „Светулка”, кн. 6, 1945 г.