НОВ ДЕН

Асен Калоянов

Привет на идещия ден,
денят във слънчева позлата,
що грее ярко разжарен
над равнините и селата.

Светът на подвиг ни зове,
две сили мъжки се сражават,
и над села и градове
денят с нощта се разминава.

И слушаш утренния звън
и музиката на лъчите
и нещо тегли те навън
и нещо блика ти в гърдите.

1938