ЗАКЛЮЧЕН

Асен Калоянов

ЗАКЛЮЧЕН

Обичам далечното слънце
над нашата бедна земя -
животът у мен като в сън се
мени от светило в тъма…

Живея, скърбя и се радвам,
и дните посрещам с привет -
но моят живот е обграден
в кръга на загадъчен свет.

Зъл демон сърцето ми стиска,
чер враг ми покоя руши -
аз гасна забравен под диска
на зли, безсърдечни души.

И бледен, заключен останах,
останах невинно дете -
небето ме гледа с закана,
земята ми мрежи плете!

1925


ДРУЖИНА

Най-сетне пак те срещаме, о, есен,
навъсена и с кобна, кобна песен.

Полята мъртви - небесата сиви,
и сетен лист по клоните унива.

И наште дни откъснати оплакват
съдбата си, отколе все еднаква;

последния от вчера ни подшушва
как днеска с тебе бледни ще ни люшне.

Несретни де ли, де ли ще осъмнем -
във златната гора не ще ли гръмне

по нас незнаен всадник: ориста ни -
за плячка на настървените врани?

Дали пък там не ни очаква скрита
незнайна нам магесница с честито:

- Вам, хора, пълна с радости година,
от тук нататък пътят ви е минат…

Или свинец из шумата ще писне
и първият в дружината ще плисне

кръвта си върху губери настлани
за плячка на настървените врани?

Или от наште тежки стъпки плаха
във своя сън гората ще зааха,

и майка вчера, мащеха от днеска,
легла в пръстта ни готви за нощеска?…

И таз година пак ни срещаш, есен,
навъсена и с кобна, кобна песен.

Полята мъртви - небесата сиви,
и сетен лист по клоните унива.

1927


ВРЪЗКИ

Поет да бъдеш ти - не стига
да имаш дар, перо и книга,
любов и усет към езика,
ни цел възвишена, велика.

Потребно е и друго нещо,
от нищото що прави нещо,
смирените що прави дръзки,
и то е - връзки, връзки, връзки.

1937