ТРЕВОЖНИ ДНИ

Асен Калоянов

ТРЕВОЖНИ ДНИ

Тревожни дни… Светът се гърчи в спазми…
Тревожно бий световното сърце!…
Нахвърлят се народите раздразнени
във огъня с развързани ръце!…

Земята днес заплашват те от въздуха,
нащрек държат села и градове,
в двубоя лют следят се и изплъзват се,
и гонят се по суша и море!…

Нахвърлят се народите и бият се,
и леят се потоци днес от кръв!
А кой в борбата стръвна ще надвие
и кой от нея ще излезе пръв?…

Във адски тътен търсят те победата! -
а как ще дойде и кога - не знам! -
но знам, че днес към края всеки гледа,
а още сме в началото едвам!…


ПРОБУЖДАНЕ

Живях с пустинни сънища-миражи, -
в пустинята! - и с мене никой друг!,
където често до слуха ми даже
в пустинний зной не стигаше и звук!

Но роб безсилен, сам на себе пленник,
додея ми да бъда все самин! -
Напуснах аз пустинний зной без сенник
и върнах се в живота блуден син!

Но ето, че видях се сам, пред пропаст! -
Пред мен стоеше друг живот и той
разтърси се издъно - и похлопа
в душата ми и ми извика: стой!

И пламнаха в душата ми пожари,
че тоя груб глас вся във мене смут,
пробуди ме от сън и ме накара
и аз да бъда като него - твърд!

——————————

сп. „График”, г. 1, бр. 6, 18.10.1940 г.