МАЙСКА ПЕСЕН

Асен Калоянов

Поток от светлина в полето
приижда, плъзга се напред!
Как радостно тупти сърцето
сред пролетния чуден свят!

Ведно с лъчите на простора,
далеч от градски шум и дим,
в гърдите с сладостна умора,
ний месец май да поздравим!

Деца, със труд и постоянство,
да се сплотим за празник нов!
И, вместо зло, порок, пиянство -
да сеем братство и любов!

1937