ВЕНЕЦ НА ХРИСТО БОТЕВ

Асен Калоянов

Безсмъртен син! От Вола
духът ти бди и днес,
сияещ в ореола
на българската чест.

На волята народна
ти беше отглас жив:
земята наша родна
да види ден щастлив.

На черната робия
под небосвода глух
ти бе като стихия,
със неспокоен дух.

И да смутиш тирана
ти роба призова,
поведе го в балкана
със огнени слова.

Жив, вечно жив! От Вола
духът ти бди и днес,
сияещ в ореола
на българската чест.

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 18, 1938 г.