Санда Йовчева

Санда Тенева Йовчева, българска писателка, е родена на 06.11.1882 г. в град Нова Загора. Завършва основно образование в родния си град, гимназия в Стара Загора (1900) и славянска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и университета в Загреб (1907). Учителства в Бяла Слатина, Разград, Бургас, София. Изявява се като дейна журналистка - организира издаването и редактирането на списанията „Утрина” и „Миротворец”, основава и редактира в. „Литературен живот” (1940-1943). Видна общественичка. Една от основателките и активистка на Българския женски съюз, председател на женската секция при Славянското дружество, участва дейно в Клуба на българските писателки и др. Превежда от сърбохърватски език. Автор е на разкази, повести, романи, произведения за деца. Съчинения: „В мечти” (разкази, 1925), „Жетвен ден” (стихове, 1928), „Отхвърлените” (роман, 1930), „Кръст за храброст” (повест, 1931), „Родна стряха” (разкази за деца, 1933), „Бояна воевода” (повест за деца, 1934), „Княгиня Мара” (повест за деца, 1934), „Под облачно небе” (разкази, 1934), „Ние в дълбокия тил” (роман, 1937), „Всред спомените” (повест, 1939), „Малката цветопродавачка” (повест, 1941), „Без хляб” (разкази за деца, 1942). Творчеството й е реалистично, с патриотична и социална насоченост. Умира на 20.03.1946 г. в София.


Публикации:


Поезия:

ЗИМНА ПРИКАЗКА/ брой 71 март 2015

СТАРИННА ПЕСЕН/ брой 89 ноември 2016


Публицистика:

БЪЛГАРСКАТА КНИГА/ брой 73 май 2015

ПИСАТЕЛЯТ И ДНЕШНОТО ВРЕМЕ/ брой 89 ноември 2016


Литература за деца:

ПЕПЕРУДА/ брой 102 януари 2018


Преводи:

Исидора Секулич - БЕЛЕЖКИ/ брой 75 юли 2015

Анте Дукич - ХРАМ/ брой 114 февруари 2019


Критика за Санда Йовчева:

ОТХВЪРЛЕНИТЕ/ автор: Йордан Михайлов/ брой 109 септември 2018


За Санда Йовчева:

САНДА ЙОВЧЕВА/ автор: Николай Хрелков/ брой 81 февруари 2016